.

.

TOTS 21


L’Ajuntament de Vilallonga endega una campanya d’informació sobre la bonificació del cànon de l’aigua. Ho poden sol·licitar famílies de quatre membres o més empadronades, famílies de dos membres més un tercer amb discapacitat superior al 75% i famílies vulnerables (preu cànon de l’aigua al 0% actualment és a 0.4936€/m3)

El tràmit el podeu fer electrònicament (instància general) o bé presencialment a les oficines de l’Ajuntament (cal acreditar el 75% o superior de discapacitat). Data límit per a sol·licitar: 24/12/2021

Per a més informació: http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres

http://aca.gencat.cat/ca/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/domestic/bonificacions-del-canon-de-laigua