.

Des de dilluns, la bandera LGBTI es pot veure penjada al balcó de la casa de la vila

Des de dilluns, la bandera LGBTI es pot veure penjada al balcó de la casa de la vila

L’Ajuntament de Cambrils ha penjat al balcó la bandera LGTBI, per visibilitzar la diversitat de les orientacions sexuals i identitats o expressions de gènere, en el marc del Dia Internacional contra la LGTBfobia (17 de maig), una jornada de sensibilització i denúncia contra les agressions físiques, intel·lectuals i/o morals de les persones per raons de la seva orientació sexual, d’ identitat i/o d’ expressió de gènere.

El passawt 21 de novembre l’Ajuntament de Cambrils i la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat van el conveni per la implementació del Servei d’Atenció Integral a les persones LGTBI, en compliment a la Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGBTI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Actualment, des del Servei d’Atenció Integral de l’àrea de polítiques d’igualtat, s’està elaborant una diagnosi de necessitats en matèria de polítiques municipals LGBTI per tal de dissenyar el Pla municipal per a la diversitat sexual i d’identitat i/o expressió de gènere que establirà les línies estratègiques i accions a desenvolupar per garantir la transversalitat de la perspectiva LGBTI en totes les polítiques i àmbits d’actuació amb la finalitat de garantir els drets del col·lectiu a la ciutat.