.

Són subvencions per contribuir al pagament de subministraments (aigua, llum o gas) i d'hipoteca o lloguer

Són subvencions per contribuir al pagament de subministraments (aigua, llum o gas) i d’hipoteca o lloguer. Foto Arxiu

L’Ajuntament de Cambrils està a punt d’obrir la convocatòria de subvencions per contribuir a cobrir despeses bàsiques de la llar de persones majors de 65 anys jubilades o pensionistes que reneixin els requisits generals i específics detallats a les bases.

Els ajuts estan destinats a despeses de subministraments (aigua, llum o gas) i d’hipoteca o lloguer. Per poder accedir a la convocatòria serà imprescindible presentar els rebuts de originals pagats pel banc del lloguer, crèdit hipotecari o subministraments corresponents del període comprès entre els mesos d’octubre de 2018 a març de 2019 .

Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds del 18 al 29 de març, en imprès normalitzat, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament o a la Seu Electrònica.

La dotació total prevista és de 20.000 euros, que es distribuiran entre les sol·licituds admeses, segons la situació econòmica de la unitat familiar, amb una quantitat individual màxima de 100 euros per persona beneficiària. L’any passat es van beneficiar d’aquestes subvencions un total de 123 persones.

De manera complementària, l’empresa Comaigua, gestora dels servei d’aigua municipal, aplicarà al beneficiaris d’aquesta subvenció les ajudes previstes al Fons de Solidaritat per a persones majors de 65 anys, en base al conveni signat amb l’Ajuntament.