.

Obres a la zona del Parc del Pescador

Obres a la zona del Parc del Pescador

L’Ajuntament de Cambrils està millorant aquests dies la zona de l’aparcament del Parc del Pescador. Concretament els treballs, que estan a punt de finalitzar, consisteixen en la millora de la pavimentació, els accessos per a persones amb mobilitat reduïda i el parterre enjardinat.

El regidor Serveis, Medi Ambient i Obra Pública, Antonio Laguna assegura que ‘l’actuació té per objectiu millorar l’accés per aquelles persones que tenen mobilitat reduïda. Alhora, aquestes obres ens permetran millorar els laterals d’aquest Parc que s’havien malmès darrerament’.

L’Ajuntament de Cambrils va detectar que un dels laterals de l’aparcament del Parc del Pescador tenia un parterre allargat amb una plantació de plataners i lantanes que s’havia malmès amb el pas dels anys. De la mateixa manera, el sistema de reg existent també havia patit deterioraments. A més, a l’alçada de la passera de la Riera d’Alforja, per travessar l’aparcament i accedir al Parc del Pescador, fins ara no hi havia guals de vianants, mentre que el que està ubicat a l’extrem sud de l’aparcament també es trobava en mal estat. A això cal sumar-hi que uns trams de la calçada també estaven enfonsats.
Millores en la pavimentació

Davant totes aquestes mancances i deterioraments, l’Ajuntament ha posat en marxa les millores necessàries. Així doncs, s’ha pavimentat la zona de darrera l’estació de bombeig i la sortida de la passera amb peces de llamborda regular de formigó. S’han reparat els guals de vianants existents que presentaven parts trencades i s’han construït dos nous guals de vianants: un a la sortida de la passera de la Riera d’Alforja i un altre una mica més al nord.

Per últim, s’ha ampliat també l’escocell del xop situat davant la porta del Parc del Pescador, s’ha trasplantat un plataner, s’ha refet la instal·lació del reg i s’han reposat les baixes de lantanes al llarg de tot el parterre enjardinat annex al pàrquing.

Des de la regidoria de Serveis, Medi Ambient i Obra Pública de l’Ajuntament de Cambrils s’han programat altres millores seguint aquesta línia que està previst que s’executin en les properes setmanes.