.

L’aposta per la conciliació familiar i el diàleg amb l’entorn han estat els principals valedors del doble guardó que el sector ha lliurat aquest matí a BASF. La companyia ha estat premiada en la categoria ‘Concilia’ pel seu programa ‘Flexiwork’, una iniciativa que es va estendre el 2017 a tots els centres de treball a Espanya. Aquest programa, que permet treballar entre 4 i 6 dies al mes en remot des del domicili, facilita la conciliació i redueix els desplaçaments. El premi ha estat recollit per Rosa Marsal, responsable de Selecció i Desenvolupament.

D’altra banda, BASF ha estat premiada també en la categoria ‘Dialoga’, pel seu projecte de panells públics a Tarragona. El centre productiu de la Canonja compta des de fa gairebé 25 anys amb un panell públic assessor, el més antic del sector químic espanyol. En 2017, l’empresa va llançar la versió infantil de la iniciativa, amb l’objectiu de potenciar el diàleg amb la comunitat i intercanviar opinions amb les escoles de l’entorn més immediat. D’aquesta manera, BASF dialoga de forma constant amb les persones que formen l’entorn. El premi ha estat recollit per Conxita Esteve, responsable de comunicació del centre de Tarragona, i els integrants del Panel Públic Assessor.

Els II Premis de RSE han estat lliurats a les empreses guardonades per la Directora General de Treball Autònom, Economia Social i RSE del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, Mª Antònia Pérez Lleó; el subdirector general de Polítiques Sectorials Industrials del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Alejandro Cros; i el director de Responsible Care a Espanya, Jesús Soriano.

L’objectiu dels Premis RSE és reconèixer a les empreses de la indústria química adherides al programa Responsible Care seu compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial i el Desenvolupament Sostenible, així com impulsar el sector químic com a líder en la gestió i promoció de la RSE a l’ conjunt de la indústria espanyola. En aquesta segona edició, els premis han estat alineats, a més, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU en la seva Agenda 2030, pretenent així mostrar el compromís i paper determinant que juguen les empreses químiques amb l’abast d’aquests reptes.

En aquest mateix acte celebrat a Madrid, la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), ha presentat l’Informe de Responsabilitat Social Empresarial i Sostenibilitat 2018 del sector químic espanyol. El tercer informe de RSE i Sostenibilitat del sector químic, que ha estat elaborat sota la coordinació del Consell Assessor de RSE de Feique -integrat per experts en la matèria de les empreses membres de la Federació-, té com a objectiu reportar als grups d’interès del sector químic, així com a la societat en el seu conjunt sobre l’acompliment i evolució del sector al llarg del temps en matèria de RSE i sostenibilitat.