.

.

TOTS 21

Seu de BASF.

Seu de BASF.

“BASF va començar 2023 millor del que esperaven els analistes, en un entorn econòmic estancat i difícil”, ha afirmat Martin Brudermüller, president de la Junta de Directiva de BASF ES. Els negocis de BASF amb clients en els sectors agrícola i de l’automoció van significar una contribució substancial. El Grup BASF ja havia anunciat les seves xifres clau de vendes i guanys el passat 12 d’abril. Avui s’han publicat els resultats financers del primer trimestre de 2023 durant la primera Assemblea Anual d’Accionistes celebrada en el Centre de Congressos Rosengarten a Mannheim, Alemanya, després de tres esdeveniments virtuals a causa de la pandèmia de coronavirus.

Desenvolupament de vendes i guanys en el primer trimestre de 2023
Les vendes del Grup BASF en el primer trimestre de 2023 van ascendir a 20.000 milions d’euros, una disminució de 3.100 milions d’euros en comparació amb el trimestre de l’any anterior. Això va ser principalment el resultat de menors volums en gairebé tots els segments a causa d’una demanda més feble. Els preus lleugerament més baixos també van esmorteir el rendiment de les vendes. Els augments de preus en els segments de Solucions Agrícoles, Nutrició i Cura i Solucions Industrials no van poder compensar completament els preus més baixos en els segments restants. Els efectes negatius de la cartera de la venda del negoci de minerals de caolí en el segment de Solucions Industrials també van llastrar les vendes. Els efectes canviaris lleugerament positius, principalment relacionats amb el dòlar americà, van tenir un efecte compensatori.

Els ingressos per operacions (EBIT) abans d’extraordinaris van disminuir fins a 1.900 milions d’euros, la qual cosa correspon a una disminució de 887 milions d’euros en comparació amb el sòlid trimestre de l’any anterior. Aquest desenvolupament dels guanys del Grup BASF es va deure principalment a la disminució significativa en les contribucions de guanys en els segments de Productes Químics i Materials. En els segments de Nutrició i Cura, i Solucions Industrials, el EBIT abans d’extraordinaris també va disminuir considerablement; el segment de Tecnologies de Superfície va registrar un lleuger descens. Per contra, el Solucions Agrícoles va augmentar significativament els guanys i va aconseguir un EBIT abans d’extraordinaris d’al voltant de 1.300 milions d’euros, en comparació amb els 868 milions d’euros del mateix trimestre de l’any anterior. Uns altres també van millorar significativament el EBIT abans d’extraordinaris.

El EBIT va disminuir en 918 milions d’euros en comparació amb el primer trimestre de 2022 fins als 1.900 milions d’euros. Els ingressos per operacions abans de depreciació, amortització i efectes especials (EBITDA abans d’extraordinaris) van disminuir en 878 milions d’euros fins als 2.900 milions d’euros i el EBITDA va disminuir en 898 milions d’euros fins als 2.800 milions d’euros en el mateix període.

El benefici net de 1.600 milions d’euros va ser 340 milions d’euros superior al del mateix període de l’any anterior. En el trimestre de l’any anterior, les deterioracions en la participació en Wintershall Dea AG havien llastrat els ingressos nets. Els guanys per acció en el primer trimestre de l’any van ser de € 1,75, en comparació amb € 1,34 en el primer trimestre de 2022.

Dividend proposat de 3,40 euros per acció per a l’exercici 2022
La Junta Directiva i el Consell de Supervisió de BASF ES Proposen a la Junta Anual d’Accionistes d’avui un dividend que coincideixi amb el nivell de l’any anterior de 3,40 euros per acció per a l’any fiscal 2022. Sobre la base del preu de l’acció de cap d’any per a 2022, l’acció de BASF ofereix un alt rendiment de dividends del 7,3 per cent. Tots els accionistes que posseeixin accions de BASF a partir del 27 d’abril de 2023, data de l’Assemblea Anual d’Accionistes, tenen dret a rebre el dividend. Si la Junta Anual d’Accionistes aprova la proposta de dividend, el dividend es pagarà el 3 de maig de 2023. En total, BASF pagarà 3.000 milions d’euros als seus accionistes. “Aquesta quantitat està més que coberta pel nostre flux de caixa lliure de 3.300 milions d’euros en 2022”, va explicar *Brudermüller.

Perspectives del Grup BASF per a 2023
Les previsions de vendes, guanys, FREC i emissions de CO₂, presentades en l’Informe 2022 de BASF, continuen aplicant-se:

Vendes d’entre 84.000 i 87.000 milions d’euros
EBIT abans d’extraordinaris d’entre 4.800 i 5.400 milions d’euros
Retorn sobre el capital empleat (FREC) d’entre 7,2 i el 8%
Emissions de CO₂ d’entre 18,1 milions i 19,1 milions de tones mètriques
Els supòsits respecte a l’entorn econòmic global de l’Informe 2022 de *BASF romanen sense canvis:
Creixement del producte intern brut: 1,6%
Creixement de la producció industrial: 1,8%
Creixement en la producció química: 2%
Tipus de canvi mig euro/dòlar de 1,05 dòlars per euro
Preu mitjà anual del petroli (cru *Brent) de 90 dòlars per barril
El desenvolupament de l’economia mundial continua estant subjecte a una gran incertesa. L’impuls de la producció industrial i química mundial continua sent moderat.