.

.

TOTS 21


Instal·lacions de BASF a la Canonja

La companyia BASF, ubicada a la Canonja, ha augmentat la seva eficiència energètica en un 20% en comparació amb les xifres de partida de 2002 i ha reduït les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle per tona mètrica de producte venut en un 34%. El nombre d’accidents laborals ha disminuït un 58% en el mateix període.

BASF s’ha fixat objectius globals a llarg termini en matèria de medi ambient, sanitat i seguretat per a l’any 2020: la quantitat d’accidents laborals ha de disminuir un 80% en comparació amb les xifres de 2002; en 2013 va aconseguir una disminució del 58%.

“És un resultat excel·lent. Tot i això és necessari que mantinguem la nostra política. Mai posem en perill la seguretat. Només així podem assolir el nostre objectiu i tornar a reduir el número d’accidents actual a la meitat”, afirma Ulrich von Deessen, president de l’Environment, Health and Safety Competence Center and Climate Protection Officer de BASF.

En aquest sentit, la companyia promou la formació continuada dels seus col·laboradors. En març de 2014 es durà a terme la segona edició dels Global Safey Days, jornades de seguretat global que se celebraran en els diferents centres de l’empresa i que incluoran més de 500 presentacions, tutorials i ‘workshops’ en tot el món.

BASF també té previst millorar la seva gestió sanitària per a promoure la sanitat i productivitat dels col·laboradors. En 2013 es van realitzar aproximadament 48.000 reconeixements mèdics en tot el món.

Avenç global en matèria de medi ambient

D’altra banda, BASF aspira a reduir les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 40 per cent per tona mètrica de producte venut, en comparació amb les xifres de partida de 2002 i augmentar l’eficiència energètica, excloent petroli i gas, en un 35 per cent.

L’empresa va elevar la seva eficiència energètica en un 20 per cent en comparació amb les xifres de 2002 (22% en 2012) i va reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle específiques en un 34% (33% en 2012). “Per a subministrar energia als nostres centres de producció, depenem de centrals termoelèctriques combinades que disposen de turbines de gas i vapor, i usem el calor emès pels processos de producció”, ha dit von Deessen. “Les nostres plantes químiques funcionen amb un nivell d’eficiència per damunt de la mitjana. És difícil assolir grans millores degut a l’alt nivell que ja hem aconseguit”, ha dit.

En 2013, el total d’emissions de contaminants atmosfèrics es va reduir a 32.385 tones mètriques (30.581 en 2012) en comparació amb les xifres de 2002, el que correspon a una disminució del 62%.

BASF va reduir també les emissions a l’aigua de substàncies orgàniques, metalls pesats i nitrogen: les substàncies orgàniques van disminuir en un 79% (77% en 2012); el nitrogen es va mantenir en un 87%, i els metalls pesats van disminuir en un 64% (57% en 2012) en comparació amb les xifres de 2002.