.

Terrenys de BASF Tarragona

Terrenys de BASF Tarragona

En l’exercici de 2013, la facturació i el benefici de BASF han augmentat en comparació de l’any anterior.

“2013 va ser de nou un any de reptes amb considerable vent en contra per a la nostra indústria. No obstant això, hem aconseguit el nostre objectiu: majors vendes, una col·laboració encara més estreta amb els nostres clients i el perfeccionament de la nostra cartera”, ha declarat Kurt Bock, president de la Junta Directiva de BASF S’en la Conferència de Premsa Anual en Ludwigshafen.

Amb 18.100 milions d’euros, les vendes del Grup BASF en el quart trimestre van ser lleugerament superiors pel que fa al mateix període de l’any anterior. Els volums van augmentar en tots els segments. Els preus de venda durant el quart trimestre van ser, en el seu conjunt, lleugerament inferiors; els efectes negatius de les divises van reduir la facturació en totes les divisions. Les adquisicions van contribuir al creixement de la facturació, sobretot en els segments Oil & Gas i Agricultural Solutions. El EBIT abans d’efectes especials va millorar en el quart trimestre en tots els segments i va augmentar en 223 milions d’euros fins a 1.500 milions. El EBIT va créixer en 584 milions d’euros fins a aconseguir 1.600 milions. Això inclou ingressos per valor de 429 milions d’euros procedents de la reclassificació de GASCADE Gastransport GmbH, joint venture prèviament consolidada.

En l’exercici 2013, les vendes van augmentar un 3% fins a 74.000 milions d’euros. A això han contribuït un augment clar de les vendes en els segments Oil & Gas i Agricultural Solutions. En l’activitat química, que abasta els segments Chemicals, Performance Products i Functional Materials & Solutions, les vendes van baixar lleugerament malgrat mostrar majors volums. El motiu principal van ser els efectes negatius de la divisa. El EBIT abans d’efectes especials va créixer 543 milions d’euros en 2013 i es va situar en 7.200 milions d’euros. A més de l’èxit de l’activitat comercial amb productes fitosanitaris i una major contribució del segment Functional Materials & Solutions, la millora dels beneficis del segment Others va ser decisiva per a aquest augment.

El benefici net va aconseguir els 4.800 milions d’euros, lleugerament superior al 2013. El benefici per acció va passar de 5,25 euros a 5,27 El benefici ajustat per acció, de 5,37 euros, va anar 0,27 cèntims menys que l’any anterior. “Amb 7.900 milions d’euros, el cash-flow operatiu ha aconseguit uns nivells de rècord”, ha declarat Hans-Ulrich Engel, director
financer de BASF.

En l’Assemblea Anual d’Accionistes el proper 2 de maig, la Junta Directiva i el Consell Supervisor proposaran un dividend de 2,70 euros per acció (+0,10 euros pel que fa a l’any anterior). Segons el preu de l’acció al tancament de l’exercici 2013, situat en 77,49 d’euros, el rendiment del dividend seria del 3,5 %.

Previsions per 2014

“En 2014 tampoc comptem amb un gran vent a favor. Així i tot, som prudentment optimistes quant al desenvolupament econòmic a nivell mundial. L’economia mundial creixerà, segons el previst, lleugerament més que en 2013, malgrat la constant volatilitat”, segons Bock. Per a la indústria química global, la companyia preveu un creixement més o menys al nivell de l’any anterior i pronostica un creixement alguna cosa major d’indústries client claus, tals com la del transport, de béns de consum i electrònica. Això repercutirà de manera positiva en l’activitat comercial de BASF.

• Creixement econòmic mundial: +2,8 % (+2,3 %)
• Creixement de la producció química global (sense productes farmacèutics): +4,4 % (+4,6 %)
• Tipus de canvi mitjà euro/dòlar d’1,30 dolares per euro (1,33)
• Un preu mitjà del cru de 110 dòlars per barril (109)

Bock: “En conjunt esperem consolidar-nos en 2014 en un entorn encara desafiador. Desitgem augmentar els nostres volums de vendes sense tenir en compte adquisicions ni desinversions”. No obstant això, probablement les vendes descendiran lleugerament en comparació de 2013, a causa de la desinversió planificada per intervinguts de 2014 de l’activitat del comerç i emmagatzematge de gas. BASF espera un lleuger augment del EBIT abans d’efectes especials com a resultat d’una major contribució de Performance Products i Functional Materials & Solutions. S’espera un clar augment del EBIT pel que fa a 2013, entre altres coses, per la desinversió de l’activitat del comerç i emmagatzematge de gas. “Desitgem augmentar clarament el EBIT després del cost del capital i amb això guanyar de nou una cosina elevada sobre ell”, continua Bock.

Desenvolupament dels segments

En el segment Chemicals, la facturació va caure en el quart trimestre un 5% fins a 4.200 milions d’euros. El creixement dels volums en tots els sectors no va poder compensar la caiguda dels preus i els efectes negatius de la divisa. El EBIT abans d’efectes especials va augmentar 65 milions d’euros fins a 510 milions, principalment com a conseqüència de beneficis clarament majors en Petrochemicals. Els embenis, respecte 2012, van descendir un 5%, 17.000 milions d’euros. El EBIT abans d’efectes especials va augmentar 11 milions d’euros fins a 2.200 milions. Els embenis en Performance Products van romandre estables en el quart trimestre amb 3.700 milions d’euros. Volums més alts van compensar la caiguda de preus i els efectes negatius de la divisa. El EBIT abans d’efectes especials va augmentar, a causa de l’augment dels embenis i millors marges, de 33 milions d’euros  aconseguint els 216 milions d’euros. Els embenis corresponents a tot l’exercici 2013 van caure, malgrat l’augment de volums, un 1% fins a 1.500 milions d’euros. El EBIT abans d’efectes especials es va reduir, pel que fa a 2012, en 56 milions d’euros fins a situar-se en 1.400 milions.

Les vendes en el segment Functional Materials & Solutions van caure, en el quart trimestre, un 1% fins a 4.100 milions d’euros. Els volums no van compensar els efectes negatius de la
divisa. La dinàmica positiva de la indústria automobilística va portar a l’augment de les vendes. El EBIT abans d’efectes especials va augmentar a causa de majors beneficis en els sectors Catalysts i Coatings, en 10 milions d’euros fins a 238 milions. Les vendes de 2013 van augmentar en un 1% fins a gairebé els 17.300 milions d’euros gràcies a majors volums. El EBIT abans d’efectes especials, d’al voltant d’1.100 milions d’euros, va anar 138 milions superior al de l’exercici anterior. Malgrat els efectes clarament negatius de la divisa, les vendes
van augmentar en el segment Agricultural Solutions un 1% fins a 890 milions d’euros en el quart trimestre, estacionalment baix. L’adquisició de Becker Underwood així com preus i volums lleugerament majors van contribuir a l’augment.

El EBIT abans d’efectes especials es va duplicar fins a 67 milions d’euros gràcies a majors marges i com a conseqüència de la compra de Becker Underwood. En l’exercici complet de 2013, les vendes, amb 5.200 mil milions d’euros, van superar en un 12% els resultats de l’any anterior. El EBIT abans d’efectes especials va augmentar a causa de l’augment de preus i volums en 185 milions d’euros fins a aconseguir els 1.200 milions d’euros. En el segment Oil & Gas les vendes van augmentar en el quart trimestre en un 10% fins a 4.200 milions d’euros, a causa de les activitats adquirides a Noruega, l’augment en les quantitats de producció de Achimgaz així com majors volums procedents del Natural Gas Trading. El EBIT abans d’efectes especials va augmentar 128 milions d’euros fins a arribar als 535 milions. Les activitats a Noruega van contribuir considerablement. En l’exercici complet, les vendes van créixer gràcies a l’augment de volums en un 16% fins a 14.800 milions d’euros. El EBIT abans de factors especials va superar el valor de l’any anterior en 93 milions d’euros i va anar de pràcticament 2.000 milions. El benefici net va millorar en 579 milions fins a al voltant d’1.800 milions d’euros.

La facturació d’Altress va augmentar en el quart trimestre en un 7% fins a 1.100 milions d’euros. Les joint ventures ELLBA per a monòmers de estireno i òxid de propilè a Europa i Àsia van contribuir de forma decisiva al creixement de les vendes. El EBIT abans d’efectes especials va caure en 47 milions d’euros fins a 114 milions. En l’exercici complet, la facturació d’Altres  va créixer, en comparació de l’any anterior, en un 3% fins a 4.200 milions d’euros. El EBIT abans d’efectes especials va millorar fins a menys 618 milions d’euros, enfront de menys 790 milions d’euros en 2012.