.

.

TOTS 21


La intervenció assistida es fa amb gossos que, en el cas de les teràpies a la Barnahus, han estat rescatats de situacions d’abandonament i maltractament. Foto: Govern

Els infants i adolescents víctimes de violències sexuals atesos a la Barnahus (Casa dels infants, en islandès) de Tarragona podran fer teràpies amb gossos  gràcies a la nova iniciativa de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Drets Socials i la Fundació Affinity. El projecte Huscan té l’objectiu de reduir els nivells d’estrès i ansietat dels atesos a la Unitat integrada d’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals, i millorar la comunicació amb l’equip multidisciplinari que els acompanya. La intervenció assistida es fa amb gossos que, en el cas de les teràpies a la Barnahus, han estat rescatats de situacions d’abandonament i maltractament i que, amb l’ensinistrament i guia de la Fundació Affinity, ajuden a persones en situació de vulnerabilitat en el seu procés de recuperació.

La directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ester Cabanes, ha explicat que “el gos proporciona mitjans naturals i instintius perquè els nens i les nenes puguin expressar emocions i sentiments, ja que senten que el gos no els jutjarà mai”, contribuint a la intenció de crear un espai agradable i segur del projecte Barnahus.

Aprofitant la presència de l’animal, durant les sessions es realitzen activitats en què es treballa el reconeixement d’emocions i dinàmiques de comunicació física i verbal. En aquests casos, l’animal actua com un mirall a partir del qual es poden traslladar experiències i aprenentatges de la realitat del menor. La manera de comunicar-se, establir límits en la relació i les carícies del gos serveixen com a model i punt de partida per treballar aquests aspectes en l’àmbit de les relacions interpersonals.

La responsable de Teràpies de la Fundació Affinity, Maribel Vila, ha destacat que “la vinculació que s’estableix entre l’infant i el gos es percep com una relació de seguretat perquè l’animal no jutja. Això permet que l’infant estigui més obert a la intervenció dels i les professionals i que, per tant, s’estableixi una comunicació molt més tranquil·la i reposada”.

Amb aquesta iniciativa, es vol portar a la Barnahus l’èxit de la col·laboració entre la DGAIA i la fundació, present des de fa 8 anys en teràpies amb infants tutelats per la Generalitat i amb les seves famílies. A més de ser teràpies molt benvingudes pels pares, mares, nens i nenes, han demostrat millores emocionals i comunicatives tant en els infants individualment com en el vincle amb els seus familiars, ja que els animals faciliten l’expressió personal i permeten treballar aspectes dels vincles i les relacions.

La directora de la Fundació Affinity, Isabel Buil, ha afegit: “Diversos estudis han demostrat que les intervencions assistides amb animals estan al nivell d’altres teràpies per tractar aspectes emocionals i de conducta. Però amb un factor diferencial: la motivació per col·laborar amb el gos és més alta. Per la fundació es molt satisfactori col·laborar amb la DGAIA per contribuir en el benestar emocional dels infants, millorar la seva comunicació amb l’entorn, i incrementar la seva qualitat de vida”.

Triplica la detecció d’abusos

La Barnahus situa a l’infant al centre de la intervenció i fa que siguin els professionals els que es desplacin, i no a l’inrevés: “Barnahus és un espai que s’ha creat com si fos una casa perquè els nens i nenes el percebin com un lloc agradable, en el qual se sentin segurs i protegits, i que sigui el menys traumàtic possible”, en contrapartida amb altres espais (policials, judicials, forenses…), detalla el coordinador de Barnahus, Josep Ramón Juarez.

Aquest recurs posa l’infant que ha patit abusos sexuals (o se sospita) al centre de l’atenció, i té com a principal objectiu agrupar en un mateix espai tots els recursos que intervenen en un cas d’abús sexual infantil. Això permet reduir les avaluacions i entrevistes gràcies a la coordinació d’equips multidisciplinaris i així evita la revictimització dels infants i adolescents, fent que només hagin d’explicar una vegada el que els ha passat. Els infants i adolescents (de 0 a 18 anys) reben suport psicològic, acompanyament i assessorament professional durant tot el seu procés.

La Barnahus de Tarragona va obrir el 2020 com a projecte pilot, i en un any va permetre triplicar la detecció de casos d’abús sexual en infants i adolescents al Camp de Tarragona respecte de la mitjana de Catalunya, gràcies a la feina de prevenció i detecció de les situacions d’abús, així com de la mirada multidisciplinària i interdepartamental amb què treballa l’equip de la unitat.

Davant de l’èxit d’aquesta experiència, el Departament de Drets Socials crearà una xarxa de Barnahus, amb un total de 13 centres que tindran presencia a totes les vegueries. A més, s’ha iniciat ja la construcció del nou centre a Tarragona, que substituirà l’espai que ocupa actualment, de caràcter provisional.

Des del seu inici, Barnahus Tarragona ha atès 363 infants, 60 aquests primers mesos de 2022. Prop del 80% són nenes i el 20% nens, mentre que el 52% dels casos s’han donat a l’entorn intrafamiliar, davant del 48% fora de la família.

Redacció