.

Un autobús de la companyia Plana. Foto: Busplana.com

Un autobús de la companyia Plana. Foto: Busplana.com

El sistema de transport públic de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Tarragona ha tancat l’any 2015 gairebé 18,7 milions d’usuaris. Aquesta xifra suposa una disminució de viatges del 0,62% respecte el 2014, segons dades provisionals del desembre.

Les dades del 2015 constaten un augment dels viatges a tots els corredors excepte al de la part central de Costa Daurada, que està estretament lligat a la mobilitat de treballadors i visitants generada pel turisme.

Pel que fa la utilització del transport públic als diferents corredors de mobilitat del Camp de Tarragona, destaca el creixement de viatgers als entorns urbans de Reus, Tarragona i el Vendrell (3,31%) i també als corredors Tarragona – Reus (1,87%); Tarragona – Torredembarra – el Vendrell (2,41%) i Tarragona – Constantí – Valls (2,74%), tots ells fortament vinculats amb la mobilitat quotidiana dels residents del Camp de Tarragona. Tots aquests corredors han experimentat durant el 2015 un increment del 8%.

Aquesta situació contrasta amb la reducció de viatgers que s’ha produït entre els mesos de maig a octubre a la zona central de la Costa Daurada, que ha experimentat una reducció de prop de 650.000 usuaris i acapara la pràctica totalitat de la disminució dels viatgers de tot l’àmbit del Camp de Tarragona.

La mobilitat a la zona central de la Costa Daurada correspon a les connexions entre Cambrils, Salou i Vila-seca amb Tarragona i Reus i té un marcat caire estacional ja que està estretament lligada a la mobilitat de treballadors i visitants generada per l’activitat turística.

Evolució dels títols integrats

Durant l’any 2015 han crescut els títols de més fidelitat. La T-Mes augmenta un 19,43% i, la T-50/30, gairebé un 6%. La pujada més important es produeix amb la T-12, que guanya un 52,25% d’usuaris respecte al 2014. Durant l’any 2015 s’han realitzat més de 2,1 milions de viatges amb aquests tres títols integrats de l’ATM, un 12% més que l’any anterior.