.

L'impost que aplicarà la Generalitat als bancs amb pisos buits penalitzarà molt més les entitats que en tinguin molts, que les que en tinguin pocs. Foto: ACN

El nombre d’habitatges que es van vendre el novembre de l’any passat a Catalunya va ser de 3.189, un 9,1% menys que el mateix mes del 2012, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per demarcacions, els descensos més destacats es van produir a les comarques de Lleida i Girona, on amb 173 i 483 transaccions, respectivament, les vendes van caure un 27,3% i un 26,4%. En canvi a les comarques de Tarragona, el descens va ser del 9,3%, amb 553 operacions, mentre que a la demarcació de Barcelona la caiguda va ser de l’1,15%, amb 1980 operacions. A la resta de l’Estat, el descens de la compravenda d’habitatges va ser del 15,9%, després de tancar-se 21.847 operacions.

A Catalunya, el novembre passat es van vendre 3.189 habitatges, 318 unitats menys que el mateix mes de l’any anterior, un descens que es tradueix en un 9,1%, segons les dades fetes públiques aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística. Es tracta d’un descens més moderat que el registrat a l’Estat, que amb 21.487 operacions, va ser del 15,9%.

Dels 3.189 habitatges, 2.925 (91,7%) van correspondre a habitatge lliure i 264 (8,3%) de protecció oficial, mentre que 1.142 (35,8%) eren nous i 2.047 (64,2%) de segona mà. A l’Estat, el 91,9% dels habitatges eren lliures i el 8,1% de protecció oficial, mentre que el 45% eren noves i el 55% de segona mà.

Per demarcacions, a Barcelona és on es mantenen les vendes més estables al novembre, amb 1980, a diferència de les 2003 del mateix mes del 2012 (-1,15%). De les 1.980, 682 eren nous i 1.298 de segona mà.

A les comarques de Lleida, el descens va ser més pronunciat, del 9,35%, amb 173 transaccions, de les quals 92 eren habitatges nous i 81 de segona mà. Durant el mateix mes de l’any passat, es van signar 238 transaccions.

Però on els descensos van ser més destacats va ser a la demarcació de Girona i Lleida. Amb 483 operacions les comarques gironines van registrar una caiguda del 26,4%. D’aquests habitatges, 159 eren nous i 324 de segona mà. Pel que fa a les comarques de Lleida, es va passar dels 238 habitatges venuts el novembre del 2012 als 173 del mateix mes de l’any següent, el que representa una caiguda de 27,3%.

/* JS para menú plegable móvil Divi */