.

Cada any es redueix els naixements de mares adolescents. Foto: csap.cat

El nombre de mares adolescents a Catalunya ha baixat els darrers anys.  Segons l’ Institut D’ Estadística de Catalunya (Idescat), a l’any 2009 van haver 9 naixements de mares de fins a 15 anys i 1.813 de dones entre 15 i 19 anys a Catalunya. A l’any 2010, 23 nadons fins de mares de fins 15 anys i 1.632 d’entre 15 i 19 anys. Finalment, al 2011, 27 nascuts de mares de fins a 15 anys i 1.477 d’entre 15 i 19 anys.

“A l’Estat espanyol, la taxa de dones embarassades d’entre 15 i 19 anys és d’un 26,4 per 1000, una de les més baixes de la Unió Europea”, han afirmat el doctor Ferran A. Moraga-Llop, president de la Societat Catalana de Pediatria de l’ Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears i el doctor. Antoni Martinez Roig, coordinador de la IV Jornada multidisciplinària i del Grup de Treball de Pediatria Social.

Així mateix, el doctor Moraga-Llop ha assenyalat que “l’ embaràs a l’adolescència es tracta d’un fet que es va incrementar de forma extraordinària a la dècada dels anys 50 del segle passat, a països con Estats Units i Gran Bretanya. Segons la OMS, prop de l’11% dels naixements al món són de dones d’entre 15 i 19 anys i el 95% d’aquest es produeixen a països de renda baixa”.

Segons la mateixa font, l’any 2011 van haver 22.614 interrupcions voluntàries de l’embaràs, de les que el 0,4% van ser en menors de 15 anys i l’11,1% en noies d’entre 15 i 19 anys. Durant l’any 2012 van haver 21.956 interrupcions, de les que el 0,5% van ser en menors de 15 anys i un 11,6% d’entre 15 i 19 anys.

Per al president de la Societat Catalana de Pediatria, hi ha una sèrie d’aspectes diferencials a valorar en l’embaràs de la gestant adolescent. Entre ells trobem la voluntarietat o no de l’embaràs, el paper de la parella, les diferències que hi poden haver segons l’entorn social, la precocitat de les relacions i el tipus d’educació sexual i dels mètodes anticonceptius, el paper de l’entorn familiar i les situacions de risc que poden predisposar a la gestació.

“Un fet important és que cal considerar que l’adolescent  no sempre vol tenir el nadó. Hi ha uns factors que influeixen en la decisió com la dificultat en comunicar-ho a la família quan és voluntari, els sentiments de por i inseguretat, el rebuig social, el canvi de vida amb el probable abandonament dels estudis i la manca de formació laboral, sense oblidar que són adolescents i volen continuar fent activitats pròpies de l’edat”, ha resumit el pediatra Moraga-Llop.