.

.

TOTS 21


Una imatge de l'interior en obres del Mercat Central

Durant una setmana s’han dut a terme proves d’impermeabilització a la planta baixa del Mercat Central. Aquestes proves s’han fet per comprovar l’estanqueïtat del sostre del primer soterrani des de la planta baixa.

Així, es col·loca aigua al paviment per valorar les conseqüències davant humitats, filtracions, etc…, que han obtingut resultats satisfactoris. El consistori afirma que les obres avancen “dins els terminis establerts” i que per aquest motiu, ja es comença a reconèixer com serà finalment el Mercat de la ciutat.