.

Joaquín Ruiz de Arbulo

Els dies 26 a 29 de novembre de 2014 hem celebrat a Tarragona el Segon Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic Tarraco Biennal. Aquests congressos internacionals són una iniciativa de la Fundació Privada Mútua Catalana i compten amb el suport de totes les institucions lligades a la conservació del patrimoni històric i arqueològic de la ciutat de Tarragona, l’antiga Tárraco. Són reunions celebrades cada dos anys amb l’objectiu de reunir experts en història antiga i arqueologia per potenciar el estudis d’una ciutat reconeguda com Patrimoni de la Humanitat com és la Tarragona romana amb resultats acadèmics publicats en els anys intermedis. La reunió d’aquest any es va titular  “August i les províncies occidentals de l’imperi romà”,  girant al voltant de la figura d’August ja que enguany es celebra el bimil·lenari de la seva mort l’any 14 d.C.

El congrés ha comptat amb un comitè científic de renom format per Francesc Tarrats, director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Maria Adserias i Maite Miró, dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Lluís Balart i Lluís Pinyol, del Museu d’Història de Tarragona; Andreu Muñoz, director del Museu Biblic de l’Arquebisbat de Tarragona;Francesc Barriach i Jordi Rovira (+) membre i president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, i el professors Dr. Joan Gómez Pallarès, director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica; Dr. Joaquin Ruiz de Arbulo, catedràtic d’Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili; Dra. Isabel Rodà, catedràtica d’Arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per ultim  els Srs. Joan Josep Marca, Antoni Pujol, Ramon Marrugat i Francesc Roig, son patrons de la Fundació Privada Mútua Catalana. El Dr. Jordi López Vilar, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica ha sigut el secretari del congrés.  La reunió ha estat patrocinada per  l’Ajuntament de Tarragona, la Autoritat Portuaria de Tarragona, la Diputació de Tarragona, FIATC Assegurances y REPSOL.

L’assistència ha respost a les expectatives generades. La reunió ha estat articulada entorn de tres eixos temàtics: Un món en transformació, la Hispània d’August i Tarraco. En cadascun dels tres eixos hi ha dues ponències marc i un seguit de comunicacions. En total 111 investigadors procedents d’Universitats, Museus, el CSIC, Administracions i també professional,  han impartit 63 conferències entre ponències i comunicacions o també 15 posters. La sala Eutiches amb capacitat per una mica menys de 300 persones ha estat suficient pels 180 inscrits en la reunió pero ha quedat pràcticament plena en les tres conferències obertes als ciutadans que s’han celebrat cada dia a última hora de la tarda

August, hereu i fill adoptiu del gran Juli Cesar rebé el títol d’August el 27 aC per part del Senat i també tot el poder de Roma. Pocs mesos més tard emmalaltit durant les guerres càntabres va haver de retirar-se a Tarraco per recuperar-se molt lentament. Durant dos anys -26 i 25 a.C.- la ciutat es convertiria en el centre del món romà: recepció d’embaixades, assumptes cotidians, litigis, reformes economiques i de l’administració es varen anar succein.  Des de la capital de la Hispania citerior, August va realitzar censos, reestructurà les províncies i refundà moltes ciutats. Poc després de la seva mort, l’any 14 dC, Tarraco va demanar permis al nou emperador Tiberi per construir un gran temple en honor seu que fos un exemple per totes les provincies. Aquest llegat segueix encara present en el nostre entorn arqueològic monumental reconegut per l’UNESCO com Patrimoni de tota la Humanitat.

La reunió ha permès plantejar un estat de la qüestió sobre recerques en nombroses ciutats romanes de la península: Mèrida, Còrdova i Cartagena, les altres capitals provincials en primer lloc, però també la Barcelona o la Girona romanes, les petites ciutats de Ituci (al costat de Baena) i Contributa (a Badajoz), Lucentum i Ilici (ambdues a Alacant), Tongobriga en el nord de Portugal, Sagunt i València, Zaragoza i Bilbilis (Calatayud) o les ciutats romanes de la vall del Duero. També s’ha examinat la situació de Llivia en la Cerdanya i els assentaments romans al Pirineu. Altres conferències es van dedicar a temes urbans i del camp amb les seves tranformaciones en època d’August: el habitat domèstic, fòrums, teatres, les decoracions dels edificis públics o els programes estatuaris. Diverses conferències van tractar temes de ciutats d’Itàlia com la pròpia Casa d’August al palatí de Roma, Velleia, Pompeia o Herculà.

Una de les sessions s’ha dedicat per complet a les novetats en la recerca de la Tarragona romana. Hem conegut així novetats importants aparegudes sota el Mercat central o l’Antiga Sufrera al costat de la desembocadura del Francolí, també a l’entorn del temple d’August, a través de l’epigrafia o fins i tot amb noves revisions dels textos antics. S’ha presentat igualment una espectacular reconstrucció del teatre romà de Tarraco amb tots els seus elements arquitectònics i estatuaris reproduïts en fotografies de format 3D enllaçades per una representació gràfica de l’edifici.

Joaquín Ruiz de Arbulo
Membre del comitè científic del Congrés i professor de la Universitat Rovira i Virgili.