.

.

TOTS 21


La directora tècnica del Projecte Home, Cristina Vidal, i el director de l'àrea de Gestió i Comunicació, Jordi Feu. Foto: ACN

La directora tècnica del Projecte Home, Cristina Vidal, i el director de l’àrea de Gestió i Comunicació, Jordi Feu. Foto: ACN

El nombre de dones amb addiccions ateses per Projecte Home al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre ha incrementat més de cinc punts, l’últim any. Mentre que representaven el 18,5% dels usuaris l’any anterior, ara ja són el 24,1% de les 178 persones que han buscat ajuda a l’ONG el 2022. Aquestes usuàries tenen 46 anys de mitjana i més de la meitat (53,8%) pateixen patologia dual, és a dir, que tenen un trastorn mental diagnosticat a més de l’addicció. Entre els homes, l’edat mitjana és de 41 anys i un 28,8% dels casos tenen patologia dual. Pel que fa a les addiccions, la majoria de les dones tenen problemes amb el consum d’alcohol (57,1%) mentre que per als homes, la substància principal de consum és la cocaïna (48,9%).

Projecte Home Catalunya va atendre l’any passat 178 persones amb problemes d’addicions, 150 al centre de Tarragona i 28 al centre de Tortosa. Aquests usuaris pateixen “addiccions severes” i han rebut atenció i orientació i han participat en els programes de tractament i prevenció que fa l’entitat. Els programes es complementen també amb orientació específica per a la inserció laboral o per rebre assessorament jurídic. En alguns casos, s’han fet derivacions a la Comunitat Terapèutica que l’entitat té a la província de Barcelona.

La mitjana d’edat de les persones ateses a Tarragona i l’Ebre se situa en els 42 anys. A Catalunya la mitjana d’edat de les persones ateses per l’ONG ha augmentat de manera progressiva i continuada en el temps. Accedir al tractament amb una edat més avançada comporta un major recorregut en el consum de substàncies i conductes addictives i agreuja aspectes de la vida dels usuaris que afecten també en el tipus de tractament que aquestes persones necessiten.

La patologia dual la pateixen el 34,9% dels usuaris i la cocaïna és la substància principal de l’addicció en el 44,8% dels casos, tot i que és un consum majoritàriament masculí. Un 33,6% dels usuaris de Projecte Home consumeixen principalment alcohol, sobretot entre les dones. Més minoritari és el consum del cànnabis, amb un 6,9, o l’heroïna, amb un 3,4. El 7,8% refereixen a addiccions comportamentals, com el joc o les compres compulsives, i el 3,4% a substàncies com ara les drogues de disseny (amfetamines i derivats).

Als centres de Tarragona i Tortosa s’hi fa el programa Incorpora de la Fundació ‘la Caixa’, que facilita la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social a través del treball en xarxa entre entitats i empreses socialment responsables. Durant el 2022, Incorpora ha atès a Tarragona i les Terres de l’Ebre a 156 persones, de les quals 52 van trobar feina. També s’han visitat 40 empreses del territori per a fomentar la seva col·laboració.

ACN