.

.

TOTS 21


Treballadors de Loteries i Apostes de l’Estat, preparant les boles de la Rifa de Nadal. Foto: ACN

Els dos bombos plens de boles amb els números de la rifa de Nadal ja han començat a girar al Teatre Real de Madrid. Es tracta del sorteig més important de la loteria que aquest any repartirà 2.380 MEUR en premis. El sorteig ha començat puntualment a les nou i des de primer hora del matí la gent -molts disfressats amb motius de Nadal- han fet cua a les portes. Molta més afluència de gent que en d’altres ocasions, pel fet que el sorteig es fa en dissabte. Com és habitual, es repartiran un primer premi (conegut com la grossa), un segons premi, un tercer premi, dos quarts premis i vuit cinquens. Un dècim de la grossa està premiat amb 400.000 euros. Aquest any, com a novetat, els premis inferiors a 10.000 euros no paguen l’impost especial. Les vendes a Catalunya baixen un 0,18% i la despesa per habitant és de 48,12 euros

L’emissió total ha estat de 3.400 MEUR, tot i que el 30% es destina a despeses de gestió, administració i Tresor Públic. En total, es repartiran un total de 26.016.800 premis, comptant-hi els premis menors. S’han posat a la venda a tot l’Estat 170 milions de dècims. Loteries i Apostes de l’Estat ha consignat a Catalunya un total de 432.461.600 euros.

El primer premi, conegut com la grossa, repartirà 4.000.0000 euros a la sèrie (400.000 per un dècim), el segon premi serà de 1.250.000 euros a la sèrie (125.000 per un dècim), el tercer repartirà 500.000 euros a la sèrie (50.000 per un dècim), els dos quarts seran de 200.000 euros a la sèrie (20.000 euros per un dècim) i els vuit cinquens repartiran 60.000 euros a la sèrie (6.000 per un dècim).

Segons dades de Loteries i Apostes de l’Estat, el creixement acumulat en els darrers quatre anys en les vendes d’aquest sorteig de Nadal és del 16,8% a nivell de tot l’estat. En el sorteig de l’any passat, el creixement va ser del 3,26% i la facturació total va arribar als 2.760 milions d’euros.

Els premis petits paguen menys impostos

Els premis iguals o inferiors a 10.000 euros no estaran subjecte a l’impost especial. La mesura va entrar en vigor el 5 de juliol i s’estendrà fins el 31 de desembre. Per tant, és la primera vegada que el sorteig de la rifa de Nadal es beneficia d’aquesta mesura, que s’anirà ampliant en els propers anys. Per exemple, durant el 2019 estaran exempts els premis iguals o inferiors a 20.000 euros i el 2020 els de fins a 40.000 euros.

Amb aquesta mesura, gairebé el 60% dels premis abonats per Loteries i Apostes de l’Estat queden exempts d’aquest impost especial, el que suposa més benefici per als premiats.

ACN