.

David Varona ha presentat aquest dimarts 7 de maig el programa electoral de la candidatura a les eleccions muncipals de Tarragona

David Varona ha presentat aquest dimarts 7 de maig el programa electoral de la candidatura a les eleccions muncipals de Tarragona

El cap de llista d’Ara Tarragona 5 Estrelles, David Varona, ha presentat aquest dimarts 7 de maig el programa electoral de la candidatura a les eleccions muncipals de Tarragona amb 56 accions concretes per transformar la ciutat i fer possible una nova Tarragona.  Les principals línies de treball se centren en el foment de la democràcia participativa, la neteja, la seguretat, les zones verdes i la mobilitat sostenible, els joves, l’ímpuls de l’activitat econòmica local, la conversió de la Tabacalera en un motor cultural, la millora de les platges amb un horitzó urbanístic de la ciutat pel 2030 i el foment dels espais d’oci. «Es la proposta de canvi real que fem als tarragonins i les tarragonines» ha destacat Varona.

Valors, àmbits estratègics, línies de treball i accions

El programa electoral d’Ara Tarragona 5 Estrelles és el resultat d’un llarg procés participatiu de la candidatura amb molts sectors de la ciutat que ha tingut en compte els 5 valors  i els 10 àmbits estratègics que fonamenten la seva visió de la gestió de Tarragona. Varona ha recordat que « les 56 accions que presenten son el punt de partida per un procés obert de participació de la ciutadania a través de la democràcia directe». El cap de llista d’Ara Tarraco 5 Estrelles ha recordat que «el primer pas  el farem als col.legis electorals diumenge 26 a través de les urnes i el segon i definitiu el donarem l’endemà de les eleccions portant a l’Ajuntament una nova forma de fer política que tingui em compte sempre l’opinió dels tarragonins i les tarragonines, no només cada 4 anys».

5 Valors

Democràcia directa i digital

Transversalitat

Transparència

Medi ambient i desenvolupament sostenible

Renovació del sistema polític

10 àmbits estratègics

 1. Cultura, Festes i Patrimoni
 2. Ensenyament i Serveis Socials
 3. Promoció econòmica, Formació Professional i Ocupació
 4. Gent Gran, Joventut, Esports i Oci
 5. Neteja i Medi Ambient
 6. Mobilitat i Aparcaments
 7. Seguretat pública
 8. Participació i Transparència
 9. Ciutat intel·ligent i Urbanisme
 10. Ciutat oberta i internacional

Principals línies de treball:

 1. Foment de la democràcia participativa, digital i vinculant.
 2. Pla de neteja intensiva.
 3. Pla de seguretat ciutadana integral.
 4. Potenciació de les zones verdes i de la mobilitat sostenible.
 5. Espais pels joves.
 6. Impuls de l’activitat econòmica local.
 7. Transformació de la Tabacalera en un espai de formació, difusió i doci vinculat amb la cultura.
 8. Pla global de millora de les platges i horitzó urbanístic 2030.
 9. Reactivació i ordenació dels espais d’oci nocturn.
 10. Creació dels regidors de barri.

Relació d’accions:

 1. Cultura, Festes i Patrimoni

*Constituir la Taula Cultural de Tarragona  coordinada per l’Ajuntament i integrada per totes les administracions públiques, les entitats i els creadors per definir una nova política cultural de la ciutat transversal i participativa oberta a tothom.

*Realitzar una auditoria i pla de millora de les infraestructures culturals (Teatre Tarragona, Metropol, Camp de Mart, museus, …) per determinar les necessitats de conservació, millora i ampliació.

*Pla de conservació, millora i difusió del Patrimoni.

*Convertir la Sabinosa en un centre d’interpretació de la Cultura Mediterrània amb espais multi usos per reunions, seminaris i congressos i un parc públic.

*Transformar la Casa de la Festa en el Centre d’Interpretació de la Cultura Popular.

*Impulsar la Tabacalera com un centre de formació, difusió i oci centrat en la cultura que aculli tots els elements del Seguici Popular

*Aliança amb l’Autoritat Portuària per potenciar les activitats culturals i socials a les seves instal.lacions del Port.

*Acord amb la Diputació per organitzar periòdicament festes populars i participatives a l’Arena Tarraco Plaça.

 1. Ensenyament i Serveis Socials

*Pla de coordinació de l’Ajuntament amb la Comunitat Educativa (administració, professionals, alumnes i famílies) per definir una política educativa de ciutat que fixi les necessitats i oportunitats fins el 2030.

*Augment del pressupost per les ajudes socials amb especial atenció a l’alimentació, la formació, l’habitatge i l’ocupació de les persones amb dificultats.

*Reforç dels espais de trobada i coordinació amb les entitats del Tercer Sector i les administracions públiques per impulsar polítiques socials transversals.

*Pla de promoció de l’habitatge social a través d’una nova política urbanística coordinada amb totes les administracions públiques, potenciant la construcció de nous edificis de pisos Vivendes de Protecció Oficial, estimulant als propietaris de pisos buits per llogar a joves i famílies amb dificultat econòmica i establint ajudes a les reformes de pisos antics per a fer un lloguer social.

 1. Promoció Econòmica, Formació Professional i Ocupació

*Pla per la recuperació dels negocis de proximitat. Tarragona ha de ser una ciutat “amable” per al petit comerciant i per a l´emprenedor. Proposem un verdader pla estratègic de comerç de ciutat amb la simplificació dels tràmits administratius, bonificacions fiscals i ajuts als lloguers de locals.

*Creació de l’Agència Municipal de Formació Professional Integrada que posi en valor els 7 centres de Formació Professional Inicial (5 públics i 2 privats) de la ciutat i coordini l’oferta formativa amb les necessitats dels sectors econòmics per potenciar la creació d’ocupació de qualitat.

*Creació de l’Oficina d’Atenció i Captació d’Empreses , coordinada amb les institucions empresarials locals, per atreure inversions d’empreses d’alt valor afegit i basades en el coneixement i la innovació.

 1. Gent Gran, Joventut, Esports i Oci

*Elaboració d’un pla integral d’atenció a la gent gran que afavoreixi l’acompanyament i la relació intergeneracional basada en la comparticipació d’experiències vitals per reforçar els vincles de la comunitat.

*Negociar amb la Generalitat la conversió de l’antiga presó de Tarragona en un espai d’informació, orientació i assessorament per la gent jove amb espais per realitzar tallers i allotjar entitats i col·lectius juvenils.

*Acord marc amb tots els clubs de la ciutat per potenciar l’esport de base com a element clau per la formació integral de la gent jove.

*Pla integral de renovació i manteniment dels camps municipals de futbol. Per revertir l’estat de degradació que pateixen les zones de joc i els vestuaris i serveis, particularment els de La Granja, Torreforta, Floresta i Bonavista, per oferir instal.lacions de qualitat per a la pràctica esportiva a tots els joves de Tarragona.

*Crear instal·lacions esportives en las platges per tot l’any (porteries futbol, voleibol…).

*Arreglar la part superior del pàrquing de la Miracle i convertir-lo en zona esportiva i parc infantil.

*Retornar les llicencies musicals als quiosquets de les platges.

*Recuperar l’espai d’oci nocturn al port esportiu de Tarragona amb un pla d’ordenació dels usos de la zona que garanteixi la qualitat dels serveis, la seguretat i la convivència.

 1. Neteja i Medi Ambient

*Revisió del contracte de neteja i de l’horari de recollida d’escombraries per millorar el servei i reduir les molèsties a la ciutadania i als establiments comercials.

*Potenciació de les zones verdes  a tots els barris,  amb especial atenció  al Parc de la Ciutat i a la llera del riu del Francolí que són espais amb un gran potencial per realitzar activitats,              incrementant la seguretat, instal·lant zones de joc pels més petits,  àrees de picnic i     restauració,

         *Adequació i senyalització dels camins pel foment de l’exercici i les activitats saludables.

*Pacte per la qualitat de l’aire  amb el sector industrial i les administracions públiques per reforçar els controls i convertir la ciutat en un model de compromís i responsabilitat per la sostenibilitat ambiental.

*Resoldre el problema mediambiental que pateix la Móra – Tamarit d’abocament intermitent d’aigües residuals al Canal de La Móran des del dipòsit de la Plaça del Pare Ernesto. Un fet             denunciat reiteradament  davant Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona però sense cap resultat.

*Potenciar un programa de  protecció dels animals domèstics que també garantexi la neteja dels espais públics amb la revisió de les ordenances municipals, la  creació d’espais pels gossos i el foment d’activitats formatives i informatives pels propietaris dels animals.

 1. Mobilitat i Aparcaments

*Elaborar una pla integral de mobilitat intermodal i sostenible per aprofitar tots els recursos públics i privats  per millorar els serveis a través d’accions sectorials i a l’hora reduir el seu impacte mediambiental.

*Rebaixar el preu dels aparcaments públics pels empadronats, establir promocions pels  comerciants.

*Ampliar l’oferta d’aparcament gratuït disuasori a les zones d’accés a la ciutat i  a les principals infraestructures (Hospital Joan XXIII, Universitat, …).

*Reorganització de les línies d’autobusos de l’Empresa Municipal de Transport amb criteris d’intermodalitat amb bona connexió amb els aparcaments gratuïts , els barris, l’estació urbana de tren i la de l’AVE, el Port , l’aeroport , els espais patrimonials i les platges per  atendre adequadament les necessitats dels usuaris.

         *Remodelar la parada d’autobús del Pont del Diable per millora la seguretat i la comoditat dels usuaris en una carretera per la que passen molts vehicles i a altes velocitats.

         *Estudi d’un nou sistema de transport públic (metro/tramvia ) gratuït pels empadronats a la ciutat que connecti els barris amb el centre de la ciutat i les grans zones comercials.

*Aposta de Tarragona per la transició energètica  potenciant  l’ús dels vehicles elèctrics renovant la flota d’autobusos municipals, instal.lant carregadors als aparcaments públics i estudiant bonificacions fiscals pels vehicles particulars.

*Revisió dels accessos a les grans superfícies comercials urbanes i perifèriques per aconseguir una circulació més fluida i segura.

*Revisió, millora i ampliació dels carrils bici  per facilitar la intercomunicació de tots els barris amb el centre de la ciutat i els campus universitaris.

*Revisió velocitat radar de tram A7 a l’altura de Tarragona.

         *Trobar un ús racional i viable al Pàrquing Jaume I  de la Part Alta per rendibilitzar una gran inversió que ara només és un «monument» a la incompetència i la irresponsabilitat.

 1. Seguretat pública

*Augmentar la seguretat pública als carrers amb més policia de proximitat i amb Comissaries de Guàrdia Urbana en tots els barris, en una primera fase prioritàriament a La Mora,             Arrabassada, Sant Pere i Sant Pau i Torreforta,  per apropar el servei a la ciutadania i facilitar una major rapidesa en les intervencions dels agents (el terme municipal te una llargària de    prop de 12 km).

*Recuperar la figura del sereno, o vigilant municipal nocturn, com agents cívics, coordinats amb la Guàrdia Urbana, que controlin diferents zones de la ciutat des de les 23h fins a les   07h per donar atenció i informació als ciutadans que ho precisin.

         *Instal.lar càmeres de vigilància a punts estratègics de la ciutat (llocs amb interès cultural i arquitectònic, monuments, equipaments urbans).

 1. Participació i Transparència

*Programa informatiu i formatiu sobre la cultura de la participació i la democràcia directe a tots els barris i centres educatius.

*Millora de l’entorn web de l’Ajuntament per potenciar la transparència i la participació de la ciutadania.

         *Recuperació de la figura de Regidors de barris per connectar amb la ciutadania a través de les associacions de veïns  per conèixer les necessitats del barris i de la seva gent.

*Revisió i millora de la xarxa wifi municipal a tota la ciutat per facilitar l’accés gratuït a veïns i visitants.

         *Racionalitzar la Gestió econòmica del Ajuntament de Tarragona i del conjunt d’empreses i organismes municipals amb auditories periòdiques dels contractes públics, revisió de les         taules salarials de regidors i càrrecs de confiança.

 1. Ciutat intel·ligent i Urbanisme

*Revisió de tots els processos i serveis municipals i implementació de la tecnologia Smart City per convertir realment l’Ajuntament i la ciutat en intel·ligents, optimitzant els recursos públics i millorant el servei als ciutadans.

*Desenvolupar el projecte Tarragona 5G per explorar les múltiples aplicacions d’aquesta nova tecnologia d’intercomunicació en la vida pública i privada de la ciutat per aprofitar les oportunitats de millora de la qualitat de vida dels ciutadans.

*Revisió de les normes urbanístiques municipals amb l’horitzó 2030 per dissenyar el creixement de la ciutat.

*Implementació d’un model de gestió diària transversal de l’urbanisme municipal per donar millor resposta a les necessitats d’habitatge social i jove i per facilitar el desenvolupament del sector de la construcció que contribuexi a consolidar un model de ciutat sostenible.

*Permuta del Banc d’Espanya amb la Residencial (Generalitat) per aconseguir una bossa d’habitatges socials (unes 500 places aproximadament) i reconduir el futur de la residencial amb diferents explotadors(Restaurant i menjadors, pavellons d’actes) i  obrir la zona verda a la ciutat. Donem sortida a un equipament actualment sense ús, li    donem finalitat social i a banda altres per la ciutat.

 1. Ciutat oberta i internacional

*Reforçar el lideratge territorial de la ciutat de Tarragona amb la creació d’una Oficina de Coordinació Regional per potenciar la relació amb tots els municipis veïns i explorar la             planificació de serveis públics compartits.

*Creació d’una Oficina Transversal de Promoció de Tarragona que coordini Turisme, Comerç, Cultura, Festes i Patrimoni per unificar la marca de ciutat aprofitant el potencial de tots els    seus recursos materials, culturals i humans amb una estratègia compartida de projecció     internacional.

*Redissenyar la marca Tarraco Romana per convertir-la realment en la punta de llança de la promoció internacional de la ciutat i del seu territori d’inflüència.