.

Amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, en la darrera sessió plenària del 30 d’abril

Amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, en la darrera sessió plenària del 30 d’abril

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat definitivament el Pla de millora urbana del sector l’Aigua al Coll de l’Hospitalet de l’Infant, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PdeCAT, ERC, PP i FIC). Aquest document de planejament urbanístic determina els criteris generals de desenvolupament d’aquesta zona propera a la platja, que es va començar a edificar fa dècades al final de la Via Augusta de l’Hospitalet de l’Infant i que actualment no disposa de serveis bàsics; i alhora desplega el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Així doncs, per exemple, estableix quina ha de ser la tipologia de les cases, on han d’ubicar-se els equipaments públics, etc. i, en definitiva, proporciona la visió conjunta de la urbanització.

El Pla de millora urbana aprovat incorpora la majoria de les aportacions incloses en les vuit al·legacions rebudes durant el període d’informació pública del document. Sobre la base d’aquest Pla, l’empresa encarregada de redactar-lo, Urban Design Lab ZFA, S.A.P., elaborarà els altres dos documents tècnics i jurídics que permetran saber el cost real del desenvolupament urbanístic del sector de “L’Aigua al Coll” de l’Hospitalet de l’Infant, és a dir: el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació, durant els propers anys.

Per explicar les fases del procediment, que afecta a una vintena de propietaris, el consistori ha mantingut diverses reunions amb ells. L’objectiu final és avançar en el desenvolupament d’aquest sector i solucionar la situació de manca de serveis que pateixen els veïns d’aquesta zona, com ara d’enllumenat, d’aigua, de clavegueram, de carrers, etc.

Moció a favor de la gestió cinegètica de la caça

En la darrera sessió plenària, del 30 d’abril, també s’ha aprovat per unanimitat la moció a favor de la gestió cinegètica de la caça presentada per les dues societats caçadores del municipi. D’aquesta manera, el Ple de l’Ajuntament ha acordat «dotar a les societats de caçadores del municipi dels recursos econòmics, mitjans materials i de suport, per tal de seguir una gestió cinegètica adequada, detecció i prevenció de malalties de la fauna salvatge, manteniment d’un cens dels animals cinegètics acurat, recuperació d’antics corriols o camins i fonts naturals d’aigua, treballs de camp per la conservació mediambiental o altres activitats que pugui requerir aquesta corporació o el Departament de Medi Natural de la Generalitat».

El consistori també s’ha compromès a «col·laborar per tirar endavant projectes comuns que ajudin a mantenir la conservació de la biodiversitat del medi natural i dels ecosistemes, afavorint el control poblacional d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, i ajudant a reduir el risc d’accidents de trànsit amb animals; així com a recuperar les espècies vulnerables o en perill d’extinció que hi ha al municipi». A més, aquests acords els traslladarà al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Federació Catalana de Caça.

D’altra banda, a l’inici de la sessió plenària, va tenir lloc el sorteig dels integrants de les meses electorals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en les eleccions municipals i al Parlament Europeu del pròxim 26 de maig. Les persones que han sortit escollides i que hauran de formar part de les meses rebran personalment la notificació.