.

El ple de l’Ajuntament de Reus. Foto: Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aques divendres de manera definitiva el Pressupost del Grup Ajuntament de Reus i les ordenances fiscals per a l’exercici 2024, que entraran en vigor a partir de l’1 de gener.

El pressupost ascendeix a 217.816.511 euros i estan marcats per l’ampliació, millora i creació de nous serveis municipals, amb un esforç inversor històric i amb reducció de l’endeutament. Les ordenances estan definides per una política fiscal realista i amb criteris de progressivitat i de redistribució, amb l’increment de la partida bonificacions fiscals i mantenint les subvencions a famílies i entitats.

El resum del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Reus per a l’exercici 2024 i la seva variació respecte el d’enguany és el següent:

 • Ajuntament de Reus: 148.982.115 euros (+13,48%)
 • Organismes autònoms municipals: 10.100.212 euros (+21,23%)
 • Empreses municipals 77.349.331 euros (+10,16%)
 • Total pressupost consolidat: 217.816.511 euros (+11,49%)

Millora de serveis i creació de nous

És un pressupost que millora de serveis infradotats i crea nous serveis fruit de l’escolta activa:

 • Millores neteja viària i recollida de residus
 • Millores a l’OAC
 • Ampliació beques menjador
 • Creació d’una brigada d’intervenció ràpida

Inversions

El pressupost de 2024 ve acompanyat d’un Pla d’Inversions del Grup Ajuntament dotat amb 25.316.171,28 euros. Es tracta del tercer esforç inversor més important des de 2010. El pla no concentra el pressupost en una única acció singular, sinó que és el resultat d’una visió àmplia i transversal. És un pla d’inversions diversificat que respon a algunes de les principals demandes de la ciutadania: millores en la via pública, neteja, seguretat o habitatge social.

Entre les principals inversions previstes hi ha el desenvolupament del projecte d’actuacions per a la renaturalització i la resiliència de la ciutat, RENATUReus, cofinançat amb ajuts Next Generation (1.839.689 euros); la construcció de l’estació de Bellissens i el pas de ciutat, en col·laboració amb el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (1.238.992 euros); continuar la transformació en zona de vianants del carrer Ample i entorn, amb la fase que inclou la intervenció al propi carrer Ample i a la plaça de Pintor Fortuny (1.308.206 euros); la millora de la qualitat del parc d’habitatges de la ciutat amb la intervenció al barri Fortuny en el marc del projecte Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (1.388.690 euros); incrementar les places públiques d’educació 0-3, amb la nova Escola Bressol Munic ipal, que es construirà annexa a l’escola Eduard Toda (1.000.000 euros) o la construcció del pavelló del Molinet (850.000 euros), entre d’altres.

Un altre moment del ple municipal. Foto: Cedida

Aprovació de a nova estructura directiva

El ple de també ha aprovat la nova estructura organitzativa del personal directiu municipal, d’acord a l’estructura política de l’actual mandat. La organització tindrà efectes a partir de l’1 de febrer de 2024.

La nova estructura directiva s’addiu als nous models de gestió i als reptes organitzatius impulsats pel nou Govern de Reus per adaptar-se més a les necessitats de la ciutadania recollides en el procés permanent d’escolta activa.

La nova estructura busca assolir una major eficiència amb una reducció dels llocs de treball directius i la configuració d’una Direcció General Municipal que gaudiria d’un suport en les seves tasques per part d’una Gerència de Serveis Generals. Es mantenen les dues Gerències-coordinació en l’àmbit de Serveis a la Persona i en l’àmbit dels Serveis Territorials, de tal manera que es produiria l’amortització dels llocs de treball directiu corresponents a la Gerència-coordinació d’Organització i Serveis Interns i a la Gerència-coordinació de Serveis Econòmics de la relació actual, les funcions dels quals, majoritàriament, s’integrarien en la Gerència de Serveis Generals.

La nova estructura tindrà els següents llocs de treball:

 • Direcció General Municipal. És el/la responsable jeràrquic/a màxim/a de l’administració executiva municipal, sota la dependència jeràrquica única de l’alcaldessa i la dependència funcional de l’Alcaldia, dels tinents i tinentes d’alcaldessa i dels regidors i regidores delegats.
 • Gerència de Serveis Generals. És el/la responsable jeràrquic/a de l’administració executiva municipal, sota la dependència jeràrquica de la Direcció General Municipal i la dependència funcional d’aquesta, de l’Alcaldia, dels tinents i tinentes d’alcaldessa i dels regidors i regidores delegats.
 • Gerència-Coordinació de Serveis a la Persona. Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i proposta d’innovació i millora en matèria de benestar social, drets socials, salut, esports, relacions ciutadanes, educació, gent gran, infància i adolescència, joventut, famílies, i dels ens instrumentals de naturalesa pública vinculats a aquests àmbits
 • Gerència-Coordinació de Serveis Territorials. Les seves funcions són les de desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern i la planificació i coordinació d’activitats, avaluació i proposta d’innovació i millora en matèria d’arquitectura, urbanisme, desenvolupament urbà, via pública, activitats, patrimoni, transport, medi ambient, sostenibilitat i habitatge.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */