.

L’objectiu és acompanyar i reforçar la innovació en les empreses de la comunitat portuària. Foto: Arxiu Port Tarragona

Apportt (Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona), presenta aquest mes d’abril, un projecte d’innovació dins del marc del Blue Innovation Hub. Es tracta d’una idea innovadora que començarà durant el mes d’abril i tindrà una durada inicial de 6 mesos. L’objectiu d’aquest programa és donar l’oportunitat a les empreses de la comunitat portuària del Port Tarragona d’afegir-se al projecte per a guanyar en capacitat innovadora i posicionar-se com a referents innovadors del territori.

El procés està dividit en diverses fases per tal d’aconseguir uns millors resultats. Tres importants empreses de la comunitat portuària de 3 sectors diferents (estiba, química i serveis digitals) participen en aquesta iniciativa d’Apportt i Autoritat Portuària de Tarragona (APT).


Altres notícies:


El programa de Suport a la Innovació és una de les àrees de serveis desenvolupats conjuntament per Apportt i StartSud Studio amb el suport de l’APT per millorar la cultura de la innovació en l’entorn portuari tarragoní i al conjunt de l’àrea metropolitana tarragonina. La comunitat portuària del Port Tarragona es troba en un entorn dinàmic i competitiu, on la innovació és fonamental per al creixement i la sostenibilitat de les empreses.

Per a Apportt i StartSud Studio, un procés d’innovació efectiu pot marcar la diferència en la capacitat de les empreses per a adaptar-se als canvis del mercat i aprofitar noves oportunitats. Per aquesta raó, 3 empreses de la comunitat portuària han integrat presenta un pla d’innovació adaptat a les necessitats de les empreses d’aquesta comunitat.

Un programa en tres fases

El programa de suport a la innovació es desplega en tres fases.

  1. Auditoria d’Innovació. El primer pas és comprendre el context actual de les empreses en el Port Tarragona. Es realitzaran entrevistes i enquestes per a identificar els seus principals desafiaments, oportunitats i recursos disponibles per a la innovació.
  2. Identificació d’àrees de millora. Basat en l’anàlisi prèvia, s’identificaran àrees específiques on la innovació pot tenir un impacte significatiu. Això podria incloure l’optimització de processos logístics, la implementació de tecnologies digitals per a la gestió d’inventari o la millora de la sostenibilitat ambiental.
  3. Foment d’una cultura d’innovació (formació), seguiment i compartir. Es desenvoluparan programes de capacitació i sensibilització per a fomentar una cultura d’innovació dins de les empreses. Això inclourà la promoció de la creativitat, el pensament…

La formació estarà orientada a les capacitats innovadores de cadascuna de les empreses una formació orientada i ‘personificada’ per cada entitat. El seguiment serà quinzenal, un temps per a constatar l’evolució i valorar fer, o no, un pas més enllà. Aquest seguiment també permetrà implementar les modificacions que siguin necessàries.

Finalment, l’organització de trobades i reunions per tal de compartir tots els aprenentatges i, crear una xarxa amb l’objectiu final de guanyar capacitat innovadora i competitivitat.

Blue Innovation Hub

El programa és una de les àrees per a l’impuls de la innovació inclòs en el Blue Innovation Hub que l’APT impulsa a l’entorn de l’Economia Blava conjuntament amb Apportt i StartSud Studio. El passat 24 de gener es va presentar el projecte “Blue Innovation Hub”, un programa per crear un ecosistema per a la generació d’empreses innovadores, afavorir la implementació d’iniciatives innovadores, la creació d’un ecosistema empresarial sòlid i l’impuls al desenvolupament territori.