.

.

TOTS 21

Àngel Belzunegui. Foto: URV

El professor de la URV i director de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat, Àngel Belzunegui, ha estat un dels 25 científics seleccionats per assessorar el Parlament espanyol en matèria de recerca. La selecció d’aquest grup d’experts -triats d’entre més de 200 candidats- s’ha fet en el marc de la iniciativa ciutadana “Ciencia en el Parlamento”, que té per objectiu que la ciència i el coneixement científic siguin cada cop més importants en la formulació de propostes polítiques. El projecte, que rep el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), busca que els responsables polítics i el sector de la ciència, la tecnologia i la innovació a Espanya mantinguin contactes regulars que permetin facilitar que el coneixement científic es tingui en compte per tal de prendre decisions polítiques fonamentades.

Aquest grup de 25 científics -10 homes i 15 dones-, de diverses àrees del coneixement i que es troben en diferents fases de la carrera investigadora, participen avui i demà en unes jornades de formació que imparteixen experts nacionals i internacionals per tal de conèixer diferents perspectives d’assessorament a nivell local, nacional. El curs també els permetrà desenvolupar habilitats per la comunicació i l’assessorament científic. Entre els experts que imparteixen els tallers destaquen Chris Tyler, Director de Polítiques Públiques en l’University College of London i exdirector de l’Oficina Parlamentària de Ciència i Tecnologia al Regne Unit; Elvira Fortunato, membre del Mecanisme d’Assessorament Científic de la Comissió Europea i Theo Karapiperis, de la unitat de prospectiva científica de l’oficina d’assessorament científic del Parlament Europeu.

En finalitzar el curs, els tècnics començaran a treballar per recopilar les evidències científiques que giren entorn als temes de més rellevància social -com ara canvi climàtic, envelliment, contaminació, conciliació familiar i social, etc.-, que es debatran en les jornades Ciencia en el Parlamento 2018 que es faran al Congrés dels Diputats el dies 6 i 7 de novembre en el marc del 40è aniversari de la Constitució espanyola. Durant dos dies, la comunitat política i la científica debatran sobre com aquestes evidències científiques poden incorporar-se al porcés legislatiu espanyol. Aquest asessorament científic i tècnic ja es dona en diferents països que han avançat en la definició dels seus fonaments, metodologia i millors pràctiques.

L’objectiu final d’aquesta iniciativa és establir els mecanismes de diàleg i formació entre científics i polítics per garantir així que les decisions estratègiques que es prenen en el procés d’elaboració de lleis i polítiques pútliques incorporin l’evidència científica disponible en el moment en que són el·laborades. D’aquesta manera, s’aconsegueix també que la recerca es connecti més amb les necessitats de la societat.