.

.

TOTS 21


El termini de presentació de sol·licituds és el dimarts 25 de juny de 2019

El termini de presentació de sol·licituds és el dimarts 25 de juny de 2019

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el termini per a contractar quatre agents interins per a la Policia Local d’incorporació immediata. Les sol·licituds per formar part en aquest procés selectiu s’han de presentar com a data límit el dimarts 25 de juny de 2019 al Registre General Municipal, a la plaça del Pou, amb la documentació següent:

  • DNI.
  • Declaració jurada on l’aspirant manifesti no trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat.
  • Titulació de Graduat Escolar, ESO, Formació Professional de Primer Grau o Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
  • Com a documentació annexa, carnet de conduir A-2 i B, i certificat de reconeixement del nivell B2 de català.

Els futurs agents interins seleccionats reforçaran la seguretat habitual i a l’equip actual de la Policia Local d’Altafulla de cara a la campanya estiuenca, per un termini màxim de 3 mesos d’acord amb el que es preveu en l’article 38 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policia Local.