.

Imatge de la platea de La Violeta. Foto: Ajuntament d’Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert la licitació del contracte menor de serveis de planificació, coordinació i programació del Casal municipal de La Violeta. La durada inicial del contracte és d’un any i es pot prorrogar dos anys més fins arribar a un total de tres anys.

El valor estimat del contracte és de 21.000,00 euros (IVA no inclòs) i el pressupost base de licitació: 8.470,00 € (IVA inclòs).

Hi haurà doncs un nou servei que assumirà aquestes tasques de tipus professional i lligades a la regidoria de Cultura, de la qual en dependrà. La idea és comptar amb aquesta figura operativa per al pròxim trimestre i poder definir aleshores ja una nova programació estable per a aquest equipament.

El termini de presentació d’ofertes està obert fins el proper 5 de març. La presentació d’ofertes s’ha de fer a través de l’eina digital-sobre digital, existent a través del perfil de l’Ajuntament d’Altafulla obert en el portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, en aquest enllaç.