.

L'alcalde, Fèlix Alonso

El ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat aquest dissabte en sessió plenària ordinària el Pressupost General per a l’exercici 2014. Ho ha fet amb els vots a favor de l’equip de govern, amb AA-E, SI, i CIU, i els vots en contra del PP i d’Ideal. Un pressupost que enguany perdria contingut respecte altres anys ja que ara fa dos mesos es va aprovar per unanimitat el marc pressupostari que fixa les línies generals del que han de ser els pressupostos del 2014, 2015 i 2016. Prenent aquest marc pressupostari, s’ha elaborat el projecte per l’any vinent, que ascendeix a un total de 7.640.512,76 euros; uns diners que incrementen en 688.334 euros els previstos en el marc pressupostari, que establia un pressupost de 6.952.178 euros. Una diferència, però, que correspon a les subvencions principals que aquest any també s’hi han afegit.

Segons aquestes dades, respecte el pressupost del 2013, les partides pressupostàries per al 2014 s’incrementen en un 1,16%, i en un 11,2%, si tenim en compte l’augment que suposa incloure-hi les subvencions. Així ho ha subratllat el regidor de l’Àrea Econòmica, Francesc Farré, qui ha explicat que s’han establert “criteris de contenció, d’estabilitat, i de garantia dels serveis essencials que presta l’Ajuntament a la ciutadania d’Altafulla”. Les dues principals subvencions corresponen al Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, amb un import de 466.191 euros, que es destinaran al dipòsit fluvial de la Rasa; i al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), amb un import de 252.053 euros, que correspondria a la rehabilitació i reforma de l’espai del casal La Violeta.

Aquestes dues subvencions s’inclouen dins del capítol d’inversions, que sumen un total de 819.893 euros. Un import que, segons Farré, “és superior a l’excés existent entre el marc pressupostari i els pressupostos definitius”. Els 100.000 euros restants es destinaran a petites partides de reparació i compra de maquinària, a serveis informàtics i a mobiliari, amb un import de 73.000 euros; mentre que els altres 28.000 euros es destinaran a asfaltat i voreres. El responsable de l’Àrea Econòmica també ha destacat la contenció de la despesa corrent; un equilibri quant a ingressos i despeses, ja que el capítol 1 d’ingressos d’impostos directes i el capítol 3 de taxes, correspon al 80% del total del pressupost, i la despesa al capítol 1 de personal i al capítol 2 de serveis també correspondria al voltant d’un 80% del total de les partides pressupostàries.

També hi ha dedicat especial atenció al deute viu a curt i llarg termini que “baixa considerablement” amb un ràtio de l’11,11% i un total de 787.000 euros. Altres consideracions que ha tingut en compte han estat la càrrega financera de l’1,68%; l’estalvi net de 278.000 euros; el superàvit pressupostari no financer de 115.000 euros; i el marge de despesa de 244.000 euros. Segons Francesc Farré, els pressupostos “compleixen tots els paràmetres que marca l’administració i que estan obligats a complir, i compta amb el vistiplau de la intervenció municipal”.

/* JS para menú plegable móvil Divi */