.

Permetrà garantir l'abastiment d'aigua a un preu reduït

Permetrà garantir l'abastiment d'aigua a un preu reduït

L’Ajuntament d’Altafulla aplicarà aquest any 2014 la tarifa social d’aigua i de clavegueram per a aquelles famílies que es troben en una posició econòmica vulnerable. Aquesta tarifa permetrà alhora que els usuaris tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’aigua a un preu reduït. Així ho va aprovar el Ple d’Altafulla d’aquest passat dissabte. D’aquesta manera, la tarifa social d’aigua aplicarà una bonificació del 75% del primer tram de la tarida de consum d’aigua per a ús domèstic de l’habitatge habitual els usuaris que reuneixin una sèrie de requisits com ara que la suma dels ingressos anuals de tots els integrants de la unitat de convivència sigui inferior al valor de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en 7.967,73 euros anuals, entre d’altres condicions.

Per tal de gaudir d’aquesta tarifa reduïda, la factura no pot superar el consum estipulat al primer tram, és a dir, 15 metres cúbics trimestrals, per a dos integrants de la unitat de convivència; 24 metres cúbics trimestrals, per a una família de fins a quatre integrants, i de 40 metres cúbics trimestrals, per a famílies de més de quatre integrants. D’aquesta manera, aquest límit, com s’indica, s’amplia en funció del número de persones residents a la llar. Igualment, els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua per l’habitatge on es troben empadronats.

La mesura premia també l’estalvi d’aigua ja que només serà possible obtenir el descompte si el consum està en els paràmetres que marca el primer tram del cànon. Per a gaudir d’aquesta bonificació, les persones interessades han de sol·licitar-ho a l’Empresa Mixta d’Aigües d’Altafulla, per cada any natural, presentant una instància a l’Ajuntament d’Altafulla juntament amb la documentació que es demana. El període per sol·licitar la bonificació serà de l’1 d’octubre fins el 30 de novembre de l’exercici anterior al que hagi de tenir efecte. Qualsevol sol·licitud presentada fora de termini serà considerada extemporània. Per excepció, el període per sol·licitar la bonificació que hagi de tenir efectes al quart trimestre de l’any, serà del 15 de setembre al 31 d’octubre.

/* JS para menú plegable móvil Divi */