.

A la imatge, un comptador fraudulent.

Connexió directe a la xarxa sense comptador.

Aqualia porta a terme una campanya continua per vigilar, controlar i detectar possibles accions fraudulentes de consum d’aigua amb el comptador manipulat o connexions sense autorització a la xarxa general, donat que aquest fet afecta negativament a tots els usuaris.

El personal d’Aqualia inspecciona periòdicament la xarxa d’abastament d’aigua per realitzar aquest control. Durant el 2017 es van localitzar cinc fraus, corresponents a 1.562.000 litres d’aigua defraudats.

Al moment en què els inspectors del Servei Municipal d’Aigües detecten un possible frau, s’estén acta, adjuntant fotos per a l’estudi del mateix. En confirmar-se el frau, es procedeix al canvi de comptador i a la comunicació certificada al propietari de l’habitatge. En els casos més extrems, es procedeix a iniciar un procediment judicial.

Les accions fraudulentes perjudiquen a tota la població. Per això, l’Ajuntament i Aqualia demanen la col·laboració dels veïns perquè, en cas de tenir coneixement de situacions de connexions il·legals, comptadors manipulats o ús inapropiat de l’aigua, ho comuniquin a l’empresa. Ho poden fer a través del telèfon d’Atenció al Client 900 81 40 81-, on també seran ateses les consultes o dubtes al respecte.