.

L’Ajuntament de la Selva del Camp es compromet amb el benestar dels seus residents joves en oferir ajudes al lloguer que faciliten l’accés a un habitatge digne.

Reconeixent la importància de l’habitatge com un dret fonamental, L’Ajuntament treballa per promoure la inclusió i el desenvolupament de la joventut, contribuint així a la construcció d’un futur pròsper i equitatiu per a tots.

Aquestes ajudes estan dissenyades per donar suport als joves que busquen emancipar-se a la Selva, proporcionant-los un suport econòmic que els permeti fer front als costos de lloguer de manera més accessible.

Els requisits

Tenir entre 18-35 anys, estar empadronat al municipi i tenir l’habitatge ubicat al nucli urbà de la Selva del Camp. També que el lloguer mensual no superi els 600€, ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge i que sigui domicili habitual i permanent.

Les ajudes són compatibles amb altres línies d’ajut d’altres administracions. L’Import màxim és de 150€ mensuals. En famílies nombroses, monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable, l’import màxim serà de 200€ mensuals. El temini és obert durant tot l’any. L’atorgament dels ajuts tindrà una durada màxima de 4 anys.