.

Oficines Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha publicat les condicions de la licitació per a un nou portal web. La primera versió de l’actual web va néixer l’any 2005 i, des de llavors, s’han anat fent tot un seguit d’actualitzacions tecnològiques, funcionals i de contingut. La política informativa d’Aigües de Reus sempre s’ha caracteritzat per la facilitat que es vol donar als abonats a l’hora de relacionar-se amb l’empresa i el servei,.

Daniel Rubio, regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, afirma que “el nou web ha de millorar els serveis telemàtics que Aigües de Reus ofereix als seus usuaris. Sense descuidar l’atenció presencial a les oficines, el servei d’atenció ciutadana que l’empresa municipal presta online s’ha convertit en un servei essencial que creix any rere any”.

El pressupost de partida de la licitació és de 469.200 euros (IVA exclòs), que preveu la implementació del nou portal i el manteniment continuat durant un període de quatre anys. La previsió inicial és que el nou web estigui disponible a final de l’any vinent, una vegada es validi i s’integri amb la resta de sistemes informàtics de gestió d’Aigües de Reus.

El nou portal d’atenció client perfeccionarà totes les funcionalitats que ara mateix ja s’ofereixen en línia, alhora que n’oferirà de noves. Entre d’altres serveis i funcions, el portal web ha de permetre la configuració d’avisos i alertes; recepció de cartes i correspondència; gestió de consultes de lectures i consums; configuració d’avisos personalitzats proporcionats pels comptadors de telemesura; historial de factures; realització de modificacions contractuals i de pagaments; seguiment de sol·licituds de contractes, configuració del servei de la factura electrònica, signatura de documentació contractual de forma digital, etc.

Entre les noves funcionalitats previstes hi haurà l’accés mitjançant identificació integrada amb mòduls avançant de seguretat VÀLIT (que facilita l’accés als clients que no disposin de certificat digital), un nou mòdul d’actuacions planificades i avaries que incorporà un sistema d’avisos pel client, i un nou apartat de sol·licituds de documents i pagaments en línia.

Amb l’objectiu de simplificar i facilitar la gestió telemàtica, els diversos canals d’atenció que ara s’utilitzen (com el servei telefònic i el correu electrònic) s’integraran en el nou portal d’atenció al client, de manera que les peticions que s’hagin iniciat mitjançant aquests canals quedin registrades i centralitzades, tot facilitant el seu seguiment posterior.

Estadísticament, el tipus de sol·licituds i tràmits telemàtics que més s’han incrementat els darrers anys són les noves contractacions i les actualitzacions de dades contractuals. Els contractes que finalment es formalitzen presencialment han disminuït un 17% el darrer any, i actualment es completen de manera presencial el mateix nombre de contractes que de forma telemàtica.