.

Activitat pedagògica d'Aigües de Reus. Foto: Cedida

Activitat pedagògica d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus reprèn amb l’inici del curs acadèmic la seva oferta d’activitats pedagògiques, que aquest setembre es veurà ampliada amb l’entrada en servei de l’antic laboratori de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable com a espai d’aprenentatge. En paral·lel, Aigïes de Reus ja treballa en remodelació de l’Espai Aigua, amb l’objectiu d’actualitzar el projecte educatiu, els continguts i la presentació de les diferents propostes. En aquest moment, just quan comença el curs, ja són una quinzena els centres educatius que han reservat alguna de les activitats proposades.

Aigües de Reus compta, des de fa anys, amb un paquet d’activitats al voltant de la gestió i la cultura de l’aigua, que a poc a poc s’han anat ampliant. De fet, el curs passat va ser un any de rècord absolut pel que fa a participació, ja que un total de 4.388 alumnes van prendre part en alguna de les iniciatives proposades.

Tot i que la majoria de participants són estudiants de primària, secundària i batxillerat, també sol·liciten la visita de les instal·lacions diversos centres universitaris, centres cívics i Centres d’Assistència Primària (CAP) de la ciutat. Totes les activitats proposades des d’Aigües de Reus tenen una vessant més general i una altra de més local. Així, es divulga el valor de l’aigua i es consciencia els alumnes de la importància d’utilitzar aquest recurs escàs, però alhora se’ls explica com es gestiona l’aigua a la ciutat i quines són les seves infraestructures més importants.

El programa pedagògic d’Aigües de Reus es concreta en tres blocs. D’una banda, la visita a les instal·lacions de l’empresa municipal, que permet conèixer el funcionament de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). D’una altra, tot un seguit de propostes per als estudiants que tenen lloc als respectius centres d’ensenyament. Finalment, hi ha les activitats batejades com “Un passeig viu”, que discorren a l’espai de la Boca de la Mina i que tenen l’aigua com a element essencial de la vida en un sentit ampli.

“La promoció de la cultura de l’aigua entre els ciutadans i, especialment, entre els més joves ha de seguir sent una de les línies estratègiques d’Aigües de Reus, amb la qual cosa cal potenciar totes aquelles activitats que ajuden a entendre com funciona un servei tan essencial i que alhora contribueixen a reflexionar sobre els usos de l’aigua, els seus valors, la seva gestió i la importància de l’estalvi d’aquest recurs tan valuós”, segons afirma el regidor responsable del servei, Daniel Rubio.

Visites a les instal·lacions
EDAR i ETAP son les instal·lacions que poden visitar-se i que generen un interès més gran. Pel que fa a la visita a la potabilitzadora d’aigua, té una durada aproximada d’una hora i s’adreça, principalment, a estudiants de Cicle superior de Primària, ESO i BAT. L’activitat vol donar a conèixer el funcionament dels sistemes de potabilització de l’aigua que arriba a la ciutat, així com la seva procedència, captació, emmagatzematge i consum per part dels reusencs i reusenques. Una visita que està previst que, al llarg d’aquest mes de setembre, ja es pugui veure complementada amb l’entrada en servei de l’antic laboratori, que recentment ha estat remodelat i adaptat amb l’objectiu d’acollir una activitat de caire científic adreçada a l’alumnat.

Pel que fa a la visita a l’EDAR, està pensada per als alumnes de Cicle superior de Primària, ESO i BAT i allò que planteja és la descoberta de la instal·lació que s’encarrega dels diversos processos de depuració de l’aigua, abans de ser retornada al medi en unes condicions adequades. La durada de l’activitat és d’una hora i trenta minuts, aproximadament.

Les visites a les instal·lacions també compten amb l’Espai Aigua, que convida a reflexionar sobre els usos de l’aigua, conèixer la complexitat de les infraestructures que garanteixen la seva disponibilitat, els detalls de la seva gestió i, curiositats i gestes que s’han produït al llarg de la història per tal de respondre a aquestes qüestions. Una visita que actualment s’està repensant i, en aquest sentit, es troba en plena fase de redacció d’un nou projecte.

Tallers als centres educatius
Respecte als tallers que es desenvolupen a les aules, són un total de tres. Hi ha, d’una banda, “Els carrers de l’aigua”, un taller itinerant adreçat a nens i nenes d’Infantil i Primària, que els porta a descobrir el sistema de transport i gestió de l’aigua de la ciutat, amb l’objectiu que reflexionin, mentre juguen, sobre la importància de la cura de l’aigua. D’una altra, s’ofereix als centres una sessió de conta-contes que du per títol “La revolució de les aixetes”, i que vol ser un toc d’atenció i de conscienciació sobre la necessitat de l’estalvi d’aigua. En tercer lloc, es proposa als centres educatius una activitat que permet conèixer quin és el cicle urbà de l’aigua, tot prenent consciència de la cura i l’ús sostenible dels béns comuns.

Un passeig viu
Pel que fa al programa que Aigües de Reus fa possible a la Boca de la Mina (“Un passeig viu”), sis són els noms de les activitats proposades: “L’aigua és vida”, “Els jocs dels nostres besavis”, “Descobrim les formes de la natura”, “Respirem”, “Pau Casals, l’amic dels ocells” i “Fem salut amb el Doctor Frias”. Tot un seguit de propostes que, des d’una perspectiva àmplia, sempre tenen present els usos de l’aigua com un element bàsic de la vida i la salut, però també com un element inspirador del lleure, l’art i el benestar col·lectiu.

Les activitats que integren “Un passeig viu” s’adrecen a alumnes de diferents edats. Mentre que n’hi ha pensades per a educació primària, n’hi ha de dissenyades específicament per a cicle inicial, cicle mitjà i ESO. La seva durada oscil·la entre una i dues hores, segons els casos.

V.Tapias