.

El Pont dels Calderons, al camí de Castellvell, amb l’aqüeducte adossat en primer terme. Foto: Cedida

Aigües de Reus iniciarà aquesta setmana les obres de reparació, recuperació i posada en valor de l’entorn del Pont dels Calderons, un cop s’han completat diversos tràmits arqueològics i s’ha enllestit el replanteig dels treballs sobre el terreny. La previsió és que les obres estiguin enllestides a final del mes de juny.

El conegut com a Pont dels Calderons, situat al camí antic de Castellvell, la construcció és un pont de pedra que té adossat, i a un mateix nivell, un aqüeducte que es va construir entre el 1444 i el 1449, el qual formava part del rec que conduïa l’aigua del minat d’Almoster per a l’abastament de la ciutat de Reus. Actualment, la zona presenta un important estat de deteriorament derivat de l’ús de la infraestructura i el pas de vehicles pel pont. De les obres se n’ocupa l’empresa Agrovial, amb una inversió prevista de 103.467 euros (IVA inclòs).

El projecte incorpora tres tipus d’intervencions. D’una banda, l’arranjament i recuperació de la part superior del pont pel que fa a la seva qualitat estètica i funcional. D’una altra, hi ha previst el canvi de paviment del camí que permet l’accés a aquesta infraestructura. Finalment, es durà a terme l’adequació d’una zona nova com a mirador de l’antic aqüeducte, creant un espai d’aturada, descans i refugi climàtic per als vianants que circulen pel camí, que es bastant concorregut.


Altres notícies:


Pel que fa al mirador, es tracta d’habilitar-lo per tal de permetre una millor vista de l’aqüeducte i de l’arc del Pont de Calderons i del barranc que porta el mateix nom, alhora que es treballa la integració de tots aquests elements i la creació d’un entorn paisatgístic adequat per als usos actuals d‘aquest camí, que s’utilitza, com a zona de pas d’esportistes i vianants.

“La ciutat de Reus té una llarga història d’aprofitament de l’aigua, i posar en valor espais com el Pont dels Calderons és una bona manera de tenir cura d’aquest patrimoni, alhora que es millora la qualitat de vida de la ciutadania”, afirma el regidor responsable d’Aigües de Reus, Daniel Rubio.