.

.

TOTS 21

El manteniment de la xarxa de sanejament de la ciutat requereix, avui dia, de mitjans tecnològics avançats, i fins i tot de drons i d’equips robotitzats amb circuit tancat de televisió. Foto: Ajuntament

Aigües de Reus ha adjudicat a l’empresa Aqualia el servei de manteniment, neteja i conservació de la xarxa de clavegueram per als propers quatre anys més una possible pròrroga d’un altre any. El manteniment de la xarxa de sanejament de la ciutat requereix, avui dia, de mitjans tecnològics avançats, i fins i tot de drons i d’equips robotitzats amb circuit tancat de televisió. El cost anual del servei s’ha adjudicat per 387.296 euros, amb la qual cosa el contracte total pot arribar a ascendir a 2.246.318,02 euros (sense IVA) al llarg dels propers quatre anys.

Set han estat les empreses que s’han presentat al concurs públic que s’ha dut a terme. Aqualia ha estat la que ha obtingut una millor qualificació, tant pel que fa a les característiques tècniques com econòmiques (tot oferint una rebaixa mitjana dels preus de sortida d’un 25%). Les empreses que s’han presentat, a banda d’Aqualia, son Obras e Infraestructuras, Companyia General d’Aigües de Catalunya, Baró Destascos, Cespa Gestión de Residuos, Limpiezas Salou i Agrovial.

El principal objectiu del contracte és la realització dels treballs de neteja, conservació i manteniment de la xarxa de col·lectors, pous i embornals i reixes, que integren la xarxa de residuals i pluvials del terme municipal de Reus.

311,5 kilòmetres de claveguera

La xarxa de sanejament d’una ciutat requereix d’un manteniment permanent, amb l’objectiu de garantir la bona prestació del servei. El sistema de sanejament de Reus compta, avui dia, amb 311,5 kilòmetres de canonades. A això cal afegir-hi 6.904 pous de registre i 9.066 embornals, a més d’estacions de bombament, arquetes, areners, reixes, dipòsits anti-DSU (de captació dels sobreeiximents del sistema de clavegueram unitari) i de retenció d’aigües pluvials, etc.

La feina d’inspecció, neteja i manteniment de la xarxa clavegueram es planifica anualment, al marge de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg dels mesos. Es tracta de garantir, d’acord amb la regulació vigent, la qualitat del servei i l’eficiència de la xarxa. Així, al llarg d’un any, s’inspeccionen i netegen més de 100.000 metres lineals del clavegueram i, especialment, 27.000 embornals (tres vegades l’any de mitjana per cada embornal), a banda dels pous de registre i de la neteja periòdica de totes les estacions de bombament d’aigües residuals,  dipòsits, etc.

Tecnologies de la informació

És per això que l’actual línia de treball dissenyada per Aigües de Reus incorpora aspectes tecnològics avançats i una filosofia de gestió basada en la planificació dels recursos de manera acurada, actuant segons les necessitats específiques de cada zona o de cadascun dels elements o de les infraestructures. I és que actualment, el suport permanent de les tecnologies de la informació permet, fins i tot, fer una predicció de les freqüències i necessitats de manteniment de la xarxa, d’acord amb les dades de camp que es van recollint.

En paral·lel, i mitjançant equips robotitzats amb circuit tancat de televisió, també es faran inspeccions a tota la xarxa de sanejament, alhora que es prestarà atenció als punts conflictius que es vagin detectant al llarg dels dies. També està previst la utilització de drons per a la inspecció dels col·lectors de majors dimensions. En anteriors contractes, ja s’havien utilitzat càmeres robotitzades per monitoritzar algunes tipologies de canonades, cosa que ara es farà de manera més generalitzada.

Redacció