.

Imatge de les obres del magatzem d’Aigües de Reus. Foto: Cedida

Aigües de Reus ha adjudicat i preveu començar la setmana vinent obres en el magatzem exterior on l’empresa acumula runes, àrids i altres materials relacionats amb els treballs quotidians de renovació i manteniment de les infraestructures d’aigua de la ciutat.

Més enllà de l’ordenació dels materials i l’espai, el principal objectiu de les obres és de car&a grave;cter mediambiental, atès que el condicionament d’aquest recinte a la intempèrie evitarà filtracions al subsòl en cas de pluja i una millor gestió dels enderrocs, segons quina sigui la seva tipologia.

Amb aquest objectiu, el projecte preveu diverses intervencions en el recinte, d’uns 15.000 metres quadrats, situat en el polígon Agro-Reus. D’una banda, la pavimentació mitjançant formigó de diferents zones de classificació dels materials i la construcció d’una nova estructura d’emmagatzematge d’àrids, sorra i restes de paviment. D’altra banda, la construcció d’un nou cobert on emmagatzemar aquells materials que han d’estar resguardats de la pluja. I finalment, el trasllat de diverses palmeres i la delimitació d’una zona enjardinada amb uns objectius purament estètics.

Pel que fa a la gestió dels residus, un cop condicionat, l’espai permetrà una millor classificació, recuperació i reutilització dels materials, en el cas que això sigui possible, tot evitant el malbaratament de recursos. En aquesta línia, Aigües de Reus fa anys que aplica principis de l’economia circular a la seva activitat quotidiana.

La inversió que es du a terme, d’acord amb la Llei reguladora de residus, s’eleva a 164.810 euros (IVA inclòs). L’adjudicació ha recaigut en l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras, i l’obra té un termini d’execució de tes mesos.

Garantia de gestió ambiental

Uns treballs que, en el cas d’Aigües de Reus, novament cal emmarcar en les polítiques de gestió ambiental i en favor de la transició energètica que impulsa l’empresa. De fet, Aigües de Reus disposa, entre altres certificats de qualitat, de la certificació ISO 14001:2015, que sistematitza la supervisió dels impactes ambientals que una organització genera en totes i cadascuna de les seves activitats quotidianes. Aquesta norma ISO promou la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació, tot buscant l’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

Segons el regidor responsable del servei, Daniel Rubio, “tot plegat forma part del compromís de l’empresa municipal d’aigua de seguir avançant en la gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, posant en el centre de l’activitat les persones però també el respecte per l’entorn natural i el planeta”.