.

Imatge d’un bessó digital urbà per a l’anàlisi de la mobilitat i les emissions de la zona.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar el 2021 el Pla d’acció supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Occidental. Aquesta eina establia les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica en l’àmbit comarcal, a través de la implementació d’una sèrie d’actuacions de la qualitat de l’aire.

Amb l’objectiu d’avançar cap a l’esmentat Pla, el Consell Comarcal ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al desenvolupament d’una prova pilot per a l’estudi i diagnòstic de la qualitat de l’aire mitjançant tècniques de modelització numèrica, amb l’objectiu de disposar d’un diagnòstic que permeti millorar el coneixement sobre els fluxos de contaminació atmosfèrica en
ambdós municipis, avaluar l’impacte del trànsit, la contribució a la contaminació atmosfèrica de les diferents fonts d’emissió i la implementació de les estratègies de mobilitat sostenible.

Per al desenvolupament d’aquesta tasca s’ha comptat amb DINAPSIS, la suite de serveis digitals de referència impulsada pel grup Agbar, que proporciona anàlisis de dades, supervisió, optimització i sistemes predictius per ajudar els municipis a avançar en la transició ecològica i digital. La seva àmplia experiència en aquest àmbit permet disposar d’una metodologia única en aquest tipus d’estudi, basada en la creació d’un bessó digital urbà per a l’anàlisi de la mobilitat i les emissions de la zona, que doni com a resultat la correcta planificació d’escenaris de mobilitat i Zones de Baixes Emissions.

A través d’aquesta anàlisi s’han identificat les accions prioritàries a dur a terme per a millorar la qualitat de l’aire, enfocades als sectors de la població més afectats i als equipaments més exposats.

El valor afegit d’aquest projecte radica en el seu enfocament cap a una planificació a llarg termini, de manera que permeti treballar sobre escenaris de futur tenint en compte la legislació i les polítiques actuals i futures orientades a la millora del medi ambient.

Amb aquesta iniciativa, Agbar reafirma el seu compromís amb la salut ambiental i la qualitat de l’aire en territoris on opera, posant a disposició de les administracions i de la ciutadania els últims avenços tecnològics, com el bessó digital urbà.