TOTS 21

La Regidoria de Via Pública i Manteniment du a terme treballs de correcció de les moltes deficiències que té l’enllumenat públic de Torredembarra, després que s’hagin realitzat les inspeccions reglamentàries corresponents a tots els quadres, línies i punts de llum. El regidor responsable d’aquesta àrea, Valeriano Pino, ha explicat que, bàsicament, les deficiències són causades per l’envelliment del mateix enllumenat. L’objectiu de la intervenció que ara es realitza és solucionar les deficiències considerades crítiques, eliminant els possibles perills d’electrocució.

D’aquesta manera, les actuacions que s’han realitzat són les següents:

• Instal·lació de diferencials, on és convenient, per independitzar línies amb aïllament baix (línies on els diferencials no actuaven correctament).
• Realització de posades a terra en punts crítics.
• Localització de trams de cable en mal estat i substitució del mateix.
• Cales per a la realització de posades a terra i substitució de cable deteriorat, d’alimentació a punts de llum.

El regidor Valeriano Pino ha explicat que amb aquestes actuacions s’han aconseguit diferents resultats segons les zones. S’han millorat les línies amb aïllament nul on la protecció diferencial no era efectiva. En alguns casos a nivells bastant bons; en d’altres, a nivells suficients per a que actuï el diferencial.

Precisament en les darreres setmanes, i com a conseqüència d’haver millorat la seguretat de la xarxa, en el moment en què ha entrat aigua en lluminàries o fanals els diferencials han actuat i han saltat, que és el que correspon. Ara s’haurà d’actuar en aquests punts per tal d’evitar que s’apagui l’enllumenat.

En relació a aquestes apagades en l’enllumenat públic, el regidor de Via Pública i Manteniment ha demanat comprensió per part de la ciutadania, ja que formen part del procés de millora de la seguretat: «sense aquesta intervenció, anàvem a cegues i no teníem les línies protegides, amb el conseqüent perill que comportava».

D’altra banda, a part de l’envelliment de l’enllumenat públic en molts carrers del municipi, el principal problema del deteriorament dels suports (base dels fanals) són els orins dels gossos que són molt agressius al metall i el debiliten notablement.

Ara, doncs, s’han posat els esforços a millorar la seguretat de les instal·lacions i així poder tenir els informes favorables per part d’una entitat d’inspecció, tot i que hagi comportat tenir més apagades de llum de les habituals.

També cal tenir present que per a poder millorar la totalitat de l’enllumenat públic s’hauria de fer una actuació molt més extensa que, en alguns quadres, suposaria la substitució total de línies, l’equivalent a instal·lar un enllumenat nou amb obra civil inclosa. En aquest sentit, el regidor Valeriano Pino ha explicat que s’aniran duent a terme inversions de millora en diferents anualitats.