.

.

TOTS 21


Una imatge de l'hemeroteca

La Fundació Catalunya-La Pedrera i la Universitat Rovira i Virgili (URV) han manifestat l’interès comú d’arribar a un acord per ubicar dins de l’estructura de la universitat l’important fons documental acumulat durant gairebé quaranta anys per l’Hemeroteca de Tarragona de la Fundació.

D’aquesta manera, “no només es garantiria la continuïtat i el manteniment de les col·leccions hemerogràfiques”, sinó que, sobretot, se’n potenciaria la difusió i l’ús per part de la comunitat científica, ja que s’integraria “de manera molt efectiva” en el sistema universitari d’investigació i docència. Aquest interès inicial s’haurà de concretar en un acord que permeti afrontar amb garanties el complex procés de reubicació d’aquest fons que implica no solament espais, sinó també recursos humans, materials i econòmics, afirmen les dues parts.

El fons hemerogràfic està format per més de 64.000 volums corresponents a gairebé 2.800 títols de publicacions periòdiques (118 diaris i 2.671 revistes), així com per 6.500 microformes, 2700 CD-ROM o DVD, 1.500 cartells i 2.700 llibres relacionats amb la premsa o temàtica local.

Els seus orígens es troben a l’any 1974 en l’actuació d’alguns professors i alumnes de la Delegació de Tarragona de la Universitat de Barcelona. Dos anys més tard, l’Hemeroteca es va integrar en l’Obra Social de Caixa Tarragona. Com a conseqüència dels processos de fusió i transformació de les caixes d’estalvi catalanes dels darrers anys, actualment forma part de la Fundació Catalunya-La Pedrera.

Situada des dels anys vuitanta al carrer Mossèn Ritort i Faus, 21, les actuals instal·lacions no estan en disposició d’assumir els requeriments exigits a una hemeroteca en el segle XXI, tant pel que fa a un òptim tractament documental com a un servei d’alta qualitat a investigadors i usuaris en general.