.

Signatura de l’acord. Foto: Cedida

Vila-seca en Comú dona el seu suport al pressupost municipal de 2024 a canvi de mesures que afavoreixen la vida de la ciutadania. “Probablement, no són els pressupostos que el nostre partit hagués elaborat, però, hem decidit buscar l’acord i fer prevaldre els interessos del veïnat”, comenta la portaveu Núria Miret.

El document signat per Vila-seca en Comú i el Govern ha estat un document amb propostes molt variades, entre elles podem destacar, incloure a través de la línia d’ajuts a l’emprenedoria una línia especifica de subvencions per qui vulgui obrir un negoci al centre històric i fer-lo reviure. També, la d’eliminar aquelles places de zona taronja 15 “que no afavoreixen al petit negoci” i demanar a la Generalitat més places públiques a la residència de Vila-seca i cedir terrenys municipals a qui vulgui construir una segona residencia al municipi.

Núria Miret, portaveu del Grup Municipal de Vila-seca en Comú, ha destacat el següent acord com un exemple de “política concreta i útil que permet avançar de forma sòlida en drets i prestacions per a la ciutadania com han fet fins ara”.

A més, l’acord indica que Vila-seca en Comú i Vila-seca Segura-Junts treballaran conjuntament el reglament d’aquests ajuts per a la seva aplicació immediata. En el cas que la consignació sigui insuficient, se suplementarà. Una comissió de seguiment es reunirà mensualment per avaluar que es compleixin els acords esmentats.

ACORDS:

1.- Coordinar la creació del consell de persones amb diversitat funcional i familiars, i a través d’aquest, establir una xarxa de persones i familiars amb diversitat funcional.

2.- Consultar a la comunitat educativa les necessitats de socialització de llibres i material curricular per identificar possibles necessitats i definir una estratègia per poder abordar-les.

3.- Realitzar una enquesta a les famílies per valorar quines famílies estarien interessades en un  increment de la durada del Megaestiu.

4.- Estudiar conjuntament amb dades objectives les diverses zones de 15’ per valorar si és necessari procedir a fer algunes modificacions sobre les existents.

5.-  Treballar i estudiar conjuntament experiències d’altres municipis de similars característiques a Vila-seca en punts verds (de profit), per veure quin es el model que pot encaixar al nostre municipi.

6.- Incloure a través de la línia d’ajuts a la emprenedoria una línia específica de subvencions per a qui vulgui obrir un negoci al centre històric.

7.-. Treballar amb els consells de participació ciutadana la creació d’un òrgan de participació vinculat a les festes on quedin representats els diferents col·lectius del nostre municipi.

8.- Treballar conjuntament per a integrar els artistes locals dins les activitats que es duen a terme al municipi per tal que tinguin més visibilitat i projecció nacional i internacional.

9.- Treballar conjuntament per a fer un nou conveni amb la URV per tornar a oferir cursos d’idiomes a través servei lingüístic de la URV.

10.- Treballar conjuntament en la millora de les línies d’Autobús actuals a nivell de freqüència i horaris.

11.- Sol·licitar a la Generalitat perquè ofereixin més places públiques a la residència de Vila-seca, i facilitar en cas que el sector privat tingui interès, la possibilitat de construir una segona residencia al municipi.

12.- Iniciar l’estudi per incloure en les ordenances fiscals l’aplicació d’un recàrrec del 150% en l’IBI per a habitatges buits a grans tenidors i la possibilitat de sanció dels mateixos, i estudiar conjuntament experiències d’èxit que s’hagin dut a terme en altres municipis.

13.- Obrir partida pressupostària en el pressupost 2024 i treballar conjuntament l’articulació del procediment d’adquisició d’habitatges per a ús social.

V.Tapias