.

Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Reus. Foto: Ajuntament

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció del projecte per a la construcció d’una Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) a la depuradora de Reus. Per un import de licitació de 181.638 euros, es disposa fins el 26 de gener de 2024 per a la presentació d’ofertes.

La finalitat de l’actuació és poder substituir -per al reg de la comunitat de regants de Riudecanyes- part de l’aigua de l’embassament per aigua regenerada procedent de la depuradora de Reus. Aquesta instal·lació aplicarà un tractament més avançat a l’aigua depurada i servirà per a garantir les demandes agrícoles de la zona, a més de disposar d’aquest recurs per altres usos com els industrials i els municipals. El delegat de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré, ha volgut destacar “el compromís del govern amb aquest projecte, que és clau per tal de poder garantir l’activitat agrícola al territori”.

La depuradora de Reus té una capacitat per tractar 25.000 m3/dia, equivalent a una població de 195.833 habitants, i està en servei des de l’any 1985 i ampliada en l’any 1995. La planta és de tipus biològic i les aigües tractades s’aporten al barranc de Mas Calbó.

El projecte que s’adjudiqui haurà de definir en detall les obres a projectar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i administratius, de compliment de la normativa vigent. L’ERA haurà d’estar capacitada per a tractar el cabal de disseny de la depuradora de 20.000 m3/dia (amb possibilitat d’ampliar-la en un futur), En la redacció del projecte s’analitzarà l’estacionalitat de la demanda per tal de dissenyar una ERA modular (amb diverses línies). A més, el projecte preveurà la construcció d’una conducció fins a una bassa per emmagatzemar l’aigua regenerada, i que anirà a càrrec del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Regeneració a Catalunya

Actualment hi ha 24 estacions de regeneració d’aigua a Catalunya, que en el 2022 han produït més de 70 hm3. En els propers sis anys és previst construir 10 Estacions de Regeneració noves, ampliar les existents i doblar la producció d’aigua regenerada, arribant als 120 hm3/any.