.

Esfondrament que es va produïr al Carrer Cavallers de la Part Alta al 2012

Esfondrament que es va produïr al Carrer Cavallers de la Part Alta al 2012

Tres de cada deu edificis de la ciutat de Tarragona construïts abans de l’any 1950 que s’han sotmès a la Inspecció Tècnics d’Edificis pateixen lesions greus que poden implicar un perill per a les persones que hi viuen.

A la ciutat hi ha 589 immobles construïts abans de l’any 1950 i fins ara han passat l’ITE un total de 176, un 30 per cent del total. Dels que l’han passat, 66 edificis tenen greus problemes com ara lesions a l’estructura derivats del molt mal estat de les bigues de fusta o metàl·liques, manca d’estabilitat a les barbacanes, ampits o baranes, fissures als tancaments i envans, precarietat dels revestiments de les façanes i els patis o humitats i fuites d’aigua. Si es suma els immobles que presenten lesions greus i els que en tenen de lleus, el percentatge és del 62 per cent del total d’inspeccionats. La majoria dels immobles són a la Part Alta, Part Baixa i el Serrallo.

Les dades les ha aportat el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, després de fer balanç de la revisió de l’ITE del darrer any a les comarques de Tarragona. Els resultats no són bons en cap moment ja que, deixant a banda la ciutat de Tarragona on el percentatge és més elevat, a molts municipis s’han fet molt poques inspeccions.

El Col·legi d’Aparelladors s’ha reunit amb els representants dels principals ajuntaments per a demanar-los que, de manera conjunta, s’emeti una carta a tots els propietaris i comunitats recordant l’obligació de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis. Per pal·liar la baixa resposta obtinguda fins ara, el COAATT ha realitzar aquest passat mes de novembre una campanya informativa adreçada als responsables dels edificis i comunicant-los el calendari d’implantació de la ITE que ara han de passar els 1.150 immobles existents anteriors al 1950 i que el proper any hauran de dur a terme els construïts abans del 1960.

El col·lectiu d’aparelladors recorda que l’antiguitat no ha de ser un problema si els edificis són sotmesos a un bon manteniment i si han rebut un bon ús al llarg de la seva història. Molts propietaris han optat per la rehabilitació i s’han pogut acollir als programes d’ajuda per aquest concepte. En canvi, pot esdevenir un greu problema en aquells casos en els quals no s’ha portat a terme bones pràctiques de conservació ja que aquestes poden desencadenar en situacions de risc que posen en perill les persones i que obliga a actuacions d’emergència i al desallotjament de les finques.

Accions legals contra “els propietaris irresponsables”

La portaveu municipal i regidora de la Part Alta, Begoña Floria,  avançava aquest dilluns que l’Ajuntament de Tarragona impulsarà un pla de xoc per la situació d’alguns immobles de la Part Alta. Des de l’àrea d’Urbanisme i de Disciplina Urbanística “estudiarem quin marge de maniobra té el consistori per requerir als propietaris l’obligació del manteniment dels seus edificis”. I ha afegit: “Som conscients de la preocupació dels veïns i sabem que no és fàcil actuar perquè la titularitat és privada. Mirarem quin marge ens dóna la llei per actuar contra aquells propietaris que no estiguin complint amb les seves obligacions”.

/* JS para menú plegable móvil Divi */