.

Amb motiu de les obres de desmantellament que s’estan executant per recuperar l’antiga traça de l’autovia A-7 a la Vall de l’Arrabassada, en el tram que es conserva entre la Autovia A-7 i la rotonda de la Via Augusta, continuen les afectacions a l’aparcament de vehicles a la zona del Nàstic i de circulació. Pel proper partit del Nàstic que tindrà lloc del dia 25, a les 18 hores, la circulació i l’aparcament a la zona serà el mateix que a l’últim partit, sense canvis.

A partir de dilluns 27 de novembre, l’accés al camí de la Budellera i a la zona de la ITV estarà tallat. Hi haurà un camí provisional a la zona oest de l’obra, al punt que connecta al camí de l’Ermita de la Salut amb el camí del Nàstic, que estarà habilitat pel transit de vianants i amb dos carrils per a vehicles.