.

A la imatge, una oficina de Treball

A la imatge, una oficina de Treball

A Tarragona, el nombre d’aturats al novembre va arribar fins a les 72.695 persones, 977 persones més que a l’octubre, que representa un 1,36% més, cosa que suposa acumular quatre mesos seguits d’increments de la desocupació.

En termes anuals, l’atur a Tarragona ha disminuït de 1.525 persones, una caiguda percentual del -2,05%, sumant cinc mesos seguits en contraccions interanuals.

Al conjunt de Catalunya l’atur també ha pujat, tot i que menys, un 0,7% de mitjana, el que es tradueix en unes 4.500 persones aturades. En comparació amb el 2012 es produeix una reducció del nombre de parats al país. Ja són cinc mesos seguits de caigudes anuals, el decreixement més important des del maig del 2007, i el més fort d’un mes de novembre des del 2006.

Agricultura i serveis, els sectors més perjudicats

Per sectors, els serveis i l’agricultura expliquen una gran part de l’increment de l’atur aquest mes de novembre amb augments de 217 persones i de 5.056 persones, respectivament, en relació amb el mes anterior. En termes anuals, aquests dos sectors també registren increments de 1.159 i de 1.527 persones, respectivament.

Per contra, el sector industrial ha reduït en 257 persones l’atur en relació amb el mes de novembre i la construcció ho ha fet en 1.222 persones. En termes anuals aquests sectors han vist com han reduït l’atur en 6.056 i en 12.374 persones, respectivament. En el cas de la construcció, en termes mensuals s’acumulen nou mesos seguits de caigudes i en termes anuals la tendència a la baixa acumula 14 mesos consecutius.