.

Concentració a Tarragona per rebutjar l’assassinat de l Laura, el setembre de 2023. Foto: ACN

La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra va investigar durant l’any passat 3.759 denúncies per delictes contra la llibertat sexual a dones, la qual cosa representa un increment del 33,58% respecte l’any 2022. Un total de 4027 dones van ser víctimes de violències sexuals i representen el 86% de la totalitat de les persones (homes i dones) que van denunciar delictes vinculats amb la llibertat sexual.

Altrament, l’any passat van ser assassinades 13 dones per violència masclista en l’àmbit de la parella el que suposa un increment del 68,4% respecte el 2022 (de 9 a 13 víctimes)

En relació amb la violència masclista en la parella, l’increment de les denúncies és d’un 10,7% respecte l’any 2022, passant de 15.154 fets a 16.789. Pel que fa a la violència masclista en l’àmbit familiar, les denúncies interposades arriben a 3.843, el que suposa un augment del 7,1%. Els delictes sexuals en la parella experimenten un increment del 33,5% respecte el mateix període de l’any 2022.

Durant l’any passat, 17.051 van ser víctimes de violències masclistes en la parella, cosa que suposa un increment del 9% respecte any 2022.En l’àmbit de la família, es van registrar un total de 4.508 víctimes, augmentant un 6% respecte l’any anterior.

Del total de víctimes ateses per violència masclista en l’àmbit de la parella s’extreuen les següents conclusions:

-El 95,7% de les víctimes són dones majors d’edat (16.320). Les víctimes menors d’edat representen el 4,3% de la totalitat de les víctimes (731).

-Es detecta una disminució de les víctimes menors d’edat del 14,60%.

-Les franges d’edat amb més incidència són entre 31 i 40 anys amb un 31,3%, seguida de la d’entre 41 i 50 anys d’edat (24,6%) i la de joves de 21 a 30 a anys d’edat ( 24,6%).

-L’edat mitjana de les dones que denuncien una situació de violència de gènere és de 36 anys.

-El 1,8% de les dones són del col·lectiu de persones grans de 65 anys o més (285). L’edat mitjana de la dona és de 72 anys.

Detinguts per violències masclistes en la parella i en la família

La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra ha realitzat 7.676 detencions relacionades amb violències masclistes en l’àmbit de la parella, el que suposa un increment del 11,3% respecte any 2022 (6.897). En total es van fer 32 detencions de menors, tres menys que l’any 2022. Els detinguts majors van arribar a 7.644 amb un increment del 11,4% respecte l’any 2022 (6.862).

La franja d’edat d’homes autors de delictes en l’àmbit de la violència de gènere (investigats i detinguts) amb major percentatge és la de 31 a 50 anys d’edat. Representen un 60,1% del total dels autors VG. És una franja coincident amb la de les víctimes que denuncien.

L’edat mitjana dels autors majors d’edat és de violència de gènere és de 38 anys.

La franja d’edat d’autors menors d’edat es troba d’entre 14 i 17 anys, essent l’edat mitjana de l’autor menor de violència de gènere de 16 anys.

La violència masclista en l’àmbit familiar va suposar la detenció de 1.677 persones, arribant a un increment del 8,82% respecte l’any 2022 (1.541). Les detencions de menors van caure un 18,42%, passant de 62 a 76, i les detenció de de majors d’edat van ser de 1.615, el que va representar una pujada del 10,24%.

Compromís ferm en la lluita contra les violències masclistes i sexuals

Els Mossos d’Esquadra realitzen protecció policial a 121 dones en situació de risc (mitjà, alt i molt alt), un 11% més que en el mateix període de l’any anterior. Durant l’any 2023 han gestionat 1.315proteccions policials.

El nombre dels missatges de totes les converses gestionades durant l’any 2023 han estat un total de 9.447 missatges de WhatsApp, que corresponen a 1.546 converses, un 37% més que el mateix període de l’any 2022 (any 2022: 8.432 missatges de WhatsApp, que corresponen a 1.124 converses).

Radiografia dels feminicidis

L’any passat van ser assassinades 13 dones per violència masclista en l’àmbit de la parella el que suposa un increment del 68,4% respecte el 2022 (de 9 a 13 víctimes):

· La mitjana d’edat de les víctimes durant el 2023 ha estat 39,5 anys.

· En el 46,20% dels feminicidis l’entorn de la víctima tenia coneixement de la situació que estava patint.

· El 38,5% de les víctimes tenien fills/es menors d’edat. La resta no tenien fills o eren majors d’edat.

· En el 30,8% de casos coincideix que la víctima havia trencat la relació o havia manifestat que volia trencar-la.

· En el 7,7% dels casos la víctima havia interposat denúncia contra el seu feminicida (1 cas) i no tenia seguiment actiu.

· Cap de les víctimes disposava de mesures judicials ni policials de protecció.

L’edat mitjana dels feminicides és de 42 anys. La violència psicològica apareix en el 77% dels casos. El 61,50% dels autors havia exercit, a més de violència psicològica, violència física cap a les seves parelles, i en el 7,7% dels casos, a més de la violència psicològica i física, també es va donar violència sexual. Només en el 7,7% dels casos (1 cas), el feminicida havia estat denunciat per parelles anteriors.

/* JS para menú plegable móvil Divi */