.

Vista general de Reus, amb el campanar de Sant Pere al fons. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Reus obre el termini de sol·licitud de les subvencions per al pagament del lloguer en règim de concurrència competitiva per a persones grans i persones joves de l’any 2024; ajudes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que gestiona l’Ajuntament de Reus a través de l’Oficina de l’Habitatge.

Les persones destinatàries són les persones de 65 anys o més i les persones de 35 anys o menys titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

En la convocatòria 2023 es van resoldre favorablement 262 expedients de sol·licitud d’ajudes a gent gran, amb un import total de les subvencions de 444.100,07 euros; i 466 expedients d’ajut de a joves, amb un import total de les subvencions de 917.782,15 euros.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament amb identificació digital idcatmòbil a través de l’enllaç https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i i presencialment a l’Oficina d’Habitatge amb cita prèvia trucant al 977 010 010 o a través de l’enllaç https://citaprevia.ubintia.com/reus/#nbb

El termini per presentar les sol·licituds és el següent:

Persones de 65 anys o més: del 27 de febrer fins al 27 de març.

Persones de 35 anys o menys: de l’11 de març fins al 12 d’abril.

Els requisits

Per poder optar als ajutst cal complir, entre altres, els requisits següents:

Tenir la residència legal a Catalunya i una edat de 65 anys o més; o una edat de 35 anys o menys.

Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos i que no sobrepassin els 24.301,57 euros (3,05 IRSC).

Ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge o d’una habitació que sigui el domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

No pagar un lloguer mensual de l’habitatge superior a 600 euros o en cas d’habitació superior a 300 euros.

Quan es tracti d’un habitatge: per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

L’import de la subvenció

L’import de l’ajut serà el següent:

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 200 euros mensuals per a persones grans i de 250 euros mensuals per a persones joves i un mínim de 20 euros per habitatge