.

.

TOTS 21

El fabricant de materials Covestro va registrar un exercici excepcional en 2017. Impulsat per una alta demanda de plàstics d’alt rendiment i marges considerablement més alts, Covestro va augmentar les vendes del Grup en un 18,8% respecte a l’exercici anterior fins als 14.100 milions d’euros . Aquesta xifra de vendes va estar acompanyada d’un augment de l’EBITDA del Grup d’un 70,6% fins als 3.400 milions d’euros respecte al mateix període de l’exercici anterior. El resultat net es va incrementar en més del doble, passant de 795 milions d’euros fins a 2.000 milions d’euros. A la vista d’aquests excel·lents resultats, Covestro té previst abonar als seus accionistes un dividend de 2,20 euros per acció (davant els 1,35 euros pagats l’any anterior).

“Hem registrat un impressionant resultat en 2017, superant amb escreix els nostres objectius generals”, assenyala Patrick Thomas, CEO de Covestro. “En comparació amb el primer any com a empresa independent, clarament hem tornat a millorar i hem demostrat que el nostre èxit és sostenible. Aquesta evolució s’explica per una raó senzilla: hem aconseguit alliberar encara més el potencial de Covestro. Ara ocupem una sòlida posició des de la qual accelerarem més la creació de valor”.

Previsions pel 2018

Per 2018, Covestro espera registrar un sòlid creixement entre els principals sectors de clients, incloses les indústries de l’automoció, la fabricació de mobles, la construcció, i l’elèctrica i electrònica. Dins d’aquests sectors, Covestro participa de manera especial en la tendència social d’una major sostenibilitat com a factor de creixement. “Cada vegada més, els clients busquen en les indústries solucions sostenibles, i això és exactament el que oferim. Ocupem una posició especialment bona per aprofitar l’excepcional potencial de creixement d’aquests segments orientats al futur “, apunta Patrick Thomas.

A més esmenta àrees de creixement com la mobilitat electrònica, la construcció eficient en termes energètics o les llums LED de baix consum.

Reversió de provisions de fons de 72 milions d’euros per mantenir-se a Tarragona

En el segment dels poliuretans, Covestro va augmentar els seus volums en productes bàsics respecte a l’any anterior en les tres regions, amb un creixement conjunt del 3,4%. Mentre, l’EBITDA d’aquest segment va augmentar un 151,1% fins als 2.212 milions d’euros. Aquest creixement es va deure principalment a la millora significativa dels marges en els grups de productes MDI i TDI.

A més, el creixent volum de vendes, els guanys procedents de la venda d’una empresa de sistemes de poliuretà a Amèrica del Nord (39 milions d’euros) i un reemborsament d’assegurança (35 milions d’euros) van tenir un efecte positiu en el resultat. D’altra banda, la decisió de continuar la producció a Tarragona (Espanya) es va traduir en una reversió de provisions (72 milions d’euros).