.

.

TOTS 21


Després que ho aprovés el Ple  de l’Ajuntament d’Altafulla per unanimitat el passat 28 de febrer, ahir dimecres 9 de març, en el marc del programa d’actes del 8 de Març Dia Internacional de les Dones, es va presentar públicament el Pla de Gènere i Igualtat del consistori.

Una eina que la coalcaldessa i responsable de l’Àrea de Polítiques de Gènere, Alba Muntadas, va qualificar de “necessària”, ja que tot ajuntament l’ha de tenir de manera obligatòria. Muntadas va explicar que en els darrers mandats ja s’han impulsat polítiques de gènere i accions en aquest sentit, i això significa que “ara no es parteix des de zero”.

Aquest pla, elaborat per l’empresa Genera Innovació, contempla un total de 21 accions, que es divideixen en nou àmbits d’actuació: política d’igualtat d’oportunitats, polítiques d’impacte en la societat, ús d’un llenguatge i una comunicació no sexista ni androcèntrica, representativitat de gènere, condicions laborals, accés, promoció i/o desenvolupament professional, exercici corresponsable dels drets de la vida personal, laboral i familiar, adopció de mesures de prevenció de la salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere, i assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, orientació i/o identitat sexual i expressió de gènere.

Pel que fa al termini d’execució de les 21 accions, se n’han fixat tres a complir: a curt termini, accions que s’han de desenvolupar fins a 31 de desembre d’aquest any; a mig termini, a realitzar abans del 31 de desembre de 2024, i a llarg termini, a 31 de desembre de 2025. Una d’aquestes accions contempla la formació del personal del consistori en la prevenció de violències masclistes en entorns d’oci.

I és que la prevenció de la violència masclista continua ocupant bona part dels esforços de la regidoria de Polítiques de Gènere d’Altafulla i una mostra d’això és una jornada de formació que va tenir lloc a mitjans de febrer en la qual van participar diversos col·lectius de treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Altafulla susceptibles de poder actuar en cas que hi hagi risc d’un cas de violència masclista, concretament en l’àmbit de l’oci.

Hi van participar agents del cos d’agents de la Policia Local, com a referents de la seguretat a la nostra vila i de l’atenció ciutadana, i també membres de la brigada municipal. Aquests últims sovint també són presents en entorns d’oci, sobretot festes populars, treballant-hi i vetllant per la logística. La seva presència, doncs, també és important com a agents implicats en aquesta prevenció.

Aquesta formació es va dur a terme en el marc del conveni entre Generalitat i Ajuntament per la redacció i aplicació d’un protocol de prevenció de violències masclistes en entorns d’oci. Un protocol que s’ha realitzat partint d’un document similar de l’administració catalana i que s’ha adaptat a Altafulla. Així mateix, aquest protocol també es nodreix de la participació ciutadana amb diferents propostes com les aportades per l’alumnat de l’Institut d’Altafulla.

Paral·lelament, també s’està treballant en l’aprovació d’un protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual.

Consulta la Diagnosi de Gènere i Igualtat de l’Ajuntament d’Altafulla.

Consulta el Pla de Gènere i d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament d’Altafulla.

Redacció