.

Un total de 20 parades de venda de castanyes estaran en funcionament a diferents punts de la ciutat des d’aquest dilluns fins al divendres 2 de novembre.

Les parades podran estar operatives des de les 9 fins a les 22 h i tindran unes dimensions màximes de 5×2 metres. El permís d’ocupació de la via pública prohibeix la venda de productes elaborats aliens a les castanyes.

Un total de 17 de 20 parades es troben ubicades al centre de la ciutat, mentre que les altres tres se situen a Torreforta, Sant Pere i Sant Pau i el barri de l’Arrabassada. El gruix de les parades seran gestionades per entitats culturals i socials de la ciutat i alumnes de centres escolars.

Els venedors hauran de tenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes condicions de neteja cada dia i especialment un cop s’ha acabat l’activitat. Cada parada haurà de disposar d’un dipòsit de 25 litres d’aigua com a mesura de seguretat per apagar la torradora en cas de necessitat.

En el següent enllaç de la seu electrònica es pot consultar el decret d’autorització de les parades i la relació completa de la ubicació de les parades: https://seu.tarragona.cat/documentPublic/download/14140