.

A finals del segle XIX, les condicions laborals de la classe treballadora tant a Europa com a Estats Units era insostenible. Els assalariats havien de fer front a llargues jornades laborals per tal de satisfer les necessitats més bàsiques. Així doncs, els treballadors tenien jornades laborals de 16  hores, les treballadores feien les jornades nocturnes i ,fins i tot, els nens i les nenes de 6 anys treballaven per complementar l’ingrés familiar.

Guillermo García de Castro és secretari de Política Socio-Laboral de la JSC

Guillermo García de Castro és secretari de Política Socio-Laboral de la JSC

Dins d’aquest context, l’1 de Maig de 1886 començà una vaga general de treballadors i treballadores al Estats Units per reivindicar la jornada laboral de 8 hores. Hi hagué mobilitzacions arreu del país; es van parar més de 5.000 fàbriques i hi van participar més de 340.000 treballadors i treballadores. Chicago va ser la ciutat més conflictiva, les condicions laborals a l’estat d’Illinois eren pitjors que a la resta d’estats i les manifestacions van ser més efusives. Tot canvià el 4 de maig de 1886, quan la policia va carregar brutalment contra una manifestació i va matar a una quarantena de manifestants. L’Estat va actuar amb tota la seva força, posteriorment es va produir el judici i el penjament dels principals líders anarquistes i socialistes.

Arran d’aquests fets i en homenatge als condemnats de Chicago, l’1 de Maig de 1890 es començà a celebrar a nivell internacional el dia dels treballadors i treballadores per a reivindicar millores laborals. Avui, 125 anys després, la lluita sindical continua viva.

La Joventut Socialista de Catalunya és hereva tant dels valors sindicals com d’aquells qui van lluitar per defensar-los. Volem aconseguir un nivell d’emancipació que l’actual conjuntura ens impedeix. Els problemes actuals són diferents en les formes, però no en el fons als de fa 125 anys, ja que en uneix el repte de voler aconseguir un treball amb unes condicions dignes.

Dins de l’actual crisi, als i les joves ens han convertit en precariat; no tenim una feina fixa ni un salari estable. Estem sotmesos a contractes temporals o incomplerts. Com a precariat, hem perdut la majoria de drets laborals i ens veiem abocats a treballar en feines que no es corresponen amb la nostra formació.

Hem d’entendre la precarització com la pèrdua de control sobre un mateix. Actualment aconseguir un treball no és garantia de seguretat econòmica. El treball ha deixat de fer-nos lliures i emancipats, dificultant que els i les joves, així com la resta de col•lectius en risc d’exclusió social, puguin construir els seus propis projectes de vida.

Creiem que els respectius governs han de treballar per que la mà d’obra poc qualificada, molt castigada per la crisi, i que també es troba en precarietat, es recicli i s’especialitzi, per tal de que es donin unes millors condicions laborals i vitals.

La pèrdua de poder sindical, la dualitat del mercat de treball i les reformes laborals de PP i CIU, han debilitat els drets laborals de la classe treballadora, i han afavorit als propietaris dels mitjans de producció a l’hora d’augmentar els seus beneficis. La balança està molt desequilibrada i encara n’hi ha alguns que ens volen treure més drets. Hem de fer pinya per a no retrocedir i tenir memòria històrica per a conservar aquells drets que van ser tant va costar aconseguir..

El joves socialistes volem reivindicar que un altre futur és possible. I creiem que hi ha dues mesures que poden ajudar, a curt termini, a la millora dels i les joves, i a la societat en general. D’una banda, apostem per una profunda reforma laboral que promocioni els contractes fixes i redueixi l’ús dels contractes temporals. I d’altra banda, la inserció d’una renda mínima garantida que atorgui seguretat econòmica al conjunt de la societat.

Com a JSC proposem un canvi del model d’ocupació i les relacions laborals per l’assoliment d’un model econòmic i social més just i solidari. No volem una economia ferotgement avariciosa que produeixi competitivitat mitjançant salaris baixos. Per això, defensem la pujada del salari mínim interprofessional a 1.000 euros al mes. A més, continuarem lluitant per establir un model salarial que redistribueixi les rendes del treball i on cap directiu obtingui en un mes una renda superior a la d’un treballador durant un any.

Des de la JSC, volem cridar ben fort que el model actual no s’ajusta a les necessitats de la classe treballadora. I davant aquest model contrari a les persones defenem que el projecte de vida d’una persona ha de poder ser compatible amb la seva vida laboral, per aquest motiu s’han de fomentar polítiques que permetin conciliar la vida personal i laboral, amb la reducció de la jornada laboral, l’increment de les baixes de maternitat i paternitat, així com l’obligatorietat d’aquesta última.

Per fer possible aquesta conciliació fem una aposta decidida per implantar una jornada laboral més reduïda (35 hores laborals), tot mantenint el salari per a repartir les hores de treball, per a poder millorar la conciliació familiar amb la laboral i per a augmentar el temps dedicat a l’oci i la cultura.

Per tot això, vàrem defensar, defensem i defensarem els interessos de la classe treballadora davant dels atacs de les patronals, dels grans mercats i dels polítics que ataquen els nostres interessos de classe!

Salut, Socialisme i República!!!
I Visca la Classe Treballadora!

Guillermo García de Castro.
Secretari de Política Socio-Laboral de la Executiva Nacional de la JSC.