.

Un total de 150 municipis realitzaran aquest any inversions i accions de manteniment per a la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà. La Diputació de Tarragona ha acordat concedir 600.000 euros per a subvencionar un total de 245 actuacions a tot el territori amb aquesta finalitat. D’aquestes, 111 tenen a veure amb inversions per adquirir aparells i fer diferents accions de millora, amb una aportació global de 300.000 euros. La resta d’actuacions, un total de 134, estan relacionades amb el manteniment, la realització de controls i analítiques i altres despeses sobre la gestió i la qualitat de l’aigua. Per aquest concepte, la Diputació destina un altre import de 300.000 euros.

L’aportació de la Diputació de Tarragona permet als municipis adquirir, entre altres elements i aparells, mòduls automàtics de cloració, fotòmetres per a mesurar el clor de l’aigua i filtres per millorar-ne la qualitat. A més, aquests ajuts fan possible la realització de totes les analítiques que la llei estableix que han de fer els municipis amb caràcter anual i obligatori.

A les subvencions hi han pogut optar els municipis i les entitats municipals descentralitzades de fins a 8.000 habitants. Els ajuts es concedeixen seguint, entre d’altres, criteris sobre nombre de població i d’acord amb un percentatge màxim de finançament, que en alguns casos, arriba al 95%.