.

Enguany és pot demanar per primera vegada l’excempció de l’impost a Tarragona. Foto: Arxiu/ACN

Un total de 128 famílies han sol·licitat la bonificació de la taxa d’escombraries que l’Ajuntament de Tarragona ofereix a persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. Es tracta d’una tarifa fixa de 50 euros a una taxa municipal, la de la brossa, que es destina a la millora del servei públic de recollida de residus domèstics. “Aquest ajut està pensat per bonificar una de les taxes que graven als ciutadans ”, explica la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró.

Les persones que s’han acollit a aquesta bonificació han hagut de presentar una declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en el cas de contribuents que no estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF  han  presentat els rendiments d’activitats econòmiques, prestacions econòmiques, Renda Garantida, Ingrés Mínim Vital, subsidis, pensions o rendiments de capital mobiliari i immobiliari o, en el  cas de discapacitat, un certificat emès per l’òrgan competent de reconeixement de grau de discapacitat.

Les sol·licituds es van presentar presencialment a les oficines de l’OMAC o telemàticament a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, adjuntant la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar i amb autorització expressa del consistori per consultar davant l’Agència Tributària les seves dades econòmiques.

Enguany és el primer any que s’implanta aquesta bonificació a l’ordenança fiscal.