.

.

TOTS 21

Imatge de la sessió del "Dia Mundial de la Qualitat"Foto: Port de Tarragona

El port de Tarragona celebra “El dia Mundial de la Qualitat” com a capdavantera entre els ports de l’estat espanyol en el desplegament del Sistema de Qualitat vers la Comunitat Portuària. En aquesta línia de treball endegada ha elaborat referencials específics, sobre la base dels genèrics de Ports de l’Estat tant per a les terminals marítimes com per als serveis portuaris. Actualment hi ha 7 empreses certificades: 6 terminals de sòlids a lloure, líquids a dojo i vehicles; i el servei d’amarratge.

L’autoritat portuària a celebrat una jornada amb l’assistència de tots els treballadors de l’entitat per a seguir millorant la qualitat en l’atenció  i d’altra banda, donar visibilitat al Sistema de Gestió de Qualitat tant en la vessant interna com en l’externa.

La sessió l’han presidit, el director general del Port de Tarragona, Francesc Sánchez; i el director d’Estratègia, Qualitat i Innovació, Josep Maria Maceira que han donat la benvinguda als assistents acompanyats de la cap de departament de Planificació i Qualitat, Elisenda Segura.