.

.

TOTS 21


El jardí vertical ubicat davant de diferents naus de la Tabacalera, al passeig de la Independència, es va construir l’any 2010. Foto: Mauri

Aquesta setmana comencen els treballs per desmuntar el jardí vertical de la Tabacalera, una decisió que va adoptar l’Ajuntament a causa de l’estat de degradació en que es troba, que s’ha anat produint al llarg dels anys, i que suposa un risc a mitjà termini per a les persones. Especialment, està en molt mal estat la instal·lació de reg que s’ha fet malbé i perd aigua. Això comporta l’oxidació del sistema de recollida de les aigües i també està molt deteriorada l’escala d’emergència. Tot plegat implica una situació d’insalubritat, brutícia i perill de despreniments. Per aquests motius, la conselleria de Territori de l’Ajuntament de Tarragona va decidir desmuntar-lo, rehabilitar el parc de la Tabacalera i dignificar l’espai.

Els treballs de desmuntatge es van adjudicar a l’empresa Plan Consulting Grup, SL. per 19.500 € més Iva., i consisteixen en l’enderroc i retirada de tota la construcció, incloent l’estructura, els elements que formen el jardí vertical i les seves instal·lacions corresponents. Aquest element, fet a base de perfils metàl·lics, fa aproximadament 210 m. de llarg i 18.25 m. d’alt. El desmuntatge del jardí vertical s’executarà en nou setmanes.

El jardí vertical ubicat davant de diferents naus de la Tabacalera, al passeig de la Independència, es va construir l’any 2010 i va ser presentat com mostra d’smart city per part de l’anterior alcalde, el socialista Josep Fèlix Ballesteros. Va costar 3,3 MEUR –finançats amb fons dels coneguts com a ‘plans Zapatero’. Tanmateix, i ja durant els dos darrers anys de mandat, des de l’equip de govern de llavors es reconeixia que els costos de manteniment s’havien disparat i feien pràcticament impossible salvar una de les joies de la corona del mandat del PSC.

Redacció